Toimin nasta! Asiaa

Valtiolliset asiamiehet ja valtuutetut oikeusturvakeskukseksi

  • Keski-Suomi
    Keski-Suomi

 

Suomessa on itsenäisyyden ajan alusta alkaen ollut eduskunnan oikeusasiamies. Nykyisin myös kaksi apulaisoikeusasiamiestä. Heidät valitsee kokeneista juristeista eduskunnan täysistunto salaisella lippuäänestyksellä viiden vuoden määräajaksi.  Nämä toimivat eduskunnan  yhteydessä. Valtioneuvostossa on oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri.  Oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin kesken on työnjako ja nämä siirtävät mm. kanteluita toisilleen sen puitteissa.

 

Meillä on myös lapsiasiavaltuutettu, jonka toimisto on sijoitettu Jyväskylään. Tämän tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista.

 

Edelleen meillä on tasa-arvovaltuutettu, joka valvoo naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutumista.

 

Lisäksi meillä on yhdenvertaisuusvaltuutettu, jonka tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä syrjintää.

 

Vielä Suomesta löytyy tietosuojavaltuutettu, jonka tehtävänä on käsitellä ja ratkaista henkilötietojen ja luottotietojen käsittelyä koskevat asiat sekä edistää perusoikeutta yksityisyyteen ja luottamusta yhteiskunnan palveluihin.

 

Lapsiasiavaltuutettu, tasa-arvovaltuutettu, yhdenvertaisuusvaltuutettu ja tietosuojavaltuutettu ovat valtion budjetissa oikeusministeriön pääluokassa, vaikka ne eivät ole varsinaisesti ministeriön määräysvallassa. Ne ovat riippumattomia ja itsenäisiä.

 

Juuri hyväksytyt tiedustelulait tuovat uuden tiedusteluvalvontavaltuutetun, joka itsenäisenä ja riippumattomana toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä. Tämän tehtävänä on valvoa siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan laillisuutta reaaliaikaisesti.

 

Viime aikoina on yhä laajemmin vaadittu perustettavaksi vanhusasiamiehen virkaa.  Tämä noussee esille kevään hallitusohjelmaneuvotteluissa.

 

Taannoin maa- ja metsätalousministeriössä oli eläinsuojeluasiamies, jonka toimikausi päättyi eikä uutta nimitetty. Tästä käytiin eläinsuojelulain yhteydessä keskustelua.

 

On arvattavissa, että uusia asiamies- tai valtuutettutarpeita löytyy ja esitetään. Ne ovat muoti-ilmiön luonteisia. Onko  kaikilla nykyisilläkään järkevät perusteet, onkin kokonaan eri kysymys.

 

Valtiovarainvaliokunnan jaostossa, jossa olen tämän kauden ollut puheenjohtajana, nostin syksyllä esille ajatuksen siitä, että ainakin osa edellä mainituista erillisistä virastoista koottaisiin saman sateenvarjon alle "oikeusturvakeskukseksi".  Tämän selvittämisestä kirjasimme maininnan mietintöön.

 

Kaikkien em. viranomaisten itsenäisyys ja riippumattomuus on turvattava, mutta niillä voisi olla yhteisiä tukitoimintoja, talous- ja muuta hallintoa, hankintoja ja palveluja.  Näin saataisiin säästöjä ja kansalaisten palvelut tehostuisivat.

 

Koska jokaisen em. viranomaisen asema on itsenäinen ja riippumaton suhteessa hallitukseen ja ministeriöihin, olisi perusteltua koota ne eduskunnan yhteyteen samalla tavalla kuin on oikeusasiamies.  Kaikki valtuutetut antavat vuosittain kertomuksensa eduskunnalle.

 

Mielenkiintoista on nähdä, saako mietintöön kirjaamamme selvitystehtävä myönteisen vastaanoton. Se nimittäin tuli myös koko eduskunnan kannanotoksi talousarviomietinnön hyväksymisen yhteydessä.

 

Koko valtion keskushallinto on perusteellisen remontin tarpeessa. Siihen vain ei yksikään hallitus ole kyennyt, osannut tai rohjennut ryhtyä.  Pienistä voidaan aloittaa tehostaminen ja säästöt!

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Saman oikeusturvakeskuksen alle voitaisiin keskittää myös virkamiesten tekemiin rikoksiin erikoistuva tutkintayksikkö, jolloin viranomaiset eivät enää jatkossa tutkisi itse omia tekemisiään.

Valtakunnansyyttäjänvirastolla eivät rahkeet riitä tähän.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

"viranomaisen asema on itsenäinen ja riippumaton". Kaikki valtuutetut antavat vuosittain kertomuksensa eduskunnalle. Miksei eduskunta tee mitään, kun rahkeet ei riitä toimia "puolueettomilla" viranomaisilla.

Saahan sitä kannella ja tehdä tutkimus pyyntöjä ko. virastoihin, kun vuosien päästä vastataan muuhun mistä on vaadittu tutkintaa.

Käyttäjän toimikankaanniemi kuva
Toimi Kankaanniemi

Eduskunta ja sen valiokunnat eivät aina ehdi paneutua krrtomuksiin riittävästi. Kertomukset saattavat jäädä laki- ja budjettiesitysten käsittelyjen "jalkoihin".

Liian usein ihmiset saavat kanteluunsa pitkän vastauksen, jonka lopussa on lause: "Ei aiheuta toimenpiteitä." Turhauttaa? Tämän johdosta totesin, että ovatko kaikki nykyisetkään virastot tarpeen. Ehkä ovat, ehkä eivät.

Uudistus olisi paikallaan.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Jos valtakunnansyyttäjä ei tiedä, mikä on esteellistä toimintaa omissakaan asioissa, niin mitä tutkimukset on ko. virastossa kansalaisten asioita käsiteltäessä. Keneen me voimme luottaa?
Me tavalliset kansalaiset emme saa tutkimuksia eikä oikeita vastauksia VKSV:sta, kun vaadimme valtakunnansyyttäjää toimimaan.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249130-vks...

Pihapiirimme tuhottiin lupa ehtojen vastaisesti 82-91 vuoden aikana ja viranomaisten ja poliisin piirileikki on jatkunut siitä saakka. Samoin ELy.n virkamiesten väärien tietojen varassa.

Valtakunnansyyttäjänvirasto teki päätöksen 9.9.2009: ”Asiakirjamateriaalista käy ilmi, että mahdollinen rikostunnusmerkistön mukainen louhinta ja räjäytystyö on suoritettu 1990-luvun alussa. Tältä osin on selvää, että rikosten syyteoikeudet ovat vanhentuneet, eikä tutkintaa voida edes aloittaa. Tämä koskee myös samoihin tekoaikoihin tapahtuneita valvonnan laiminlyöntiin liittyviä virkarikoksia.”
Valtakunnansyyttäjänvirasto jätti tutkimatta ja vastaamatta vuosina 2000-2016 ja eteenpäin tapahtuneet viranomaisten lainvastaiset toimet.

VKSV 2016 vuonna siirsi tutkinta pyyntömme taas samoille poliiseille!

Siinä vaiheessakin, kun eriviranomaiset hakivat lupia väärillä tiedoilla kaavoitusasiassa 2010 vuonna ja kiven haku alueelta jatkui, niin poliisi tekee seuraavaa: Komisario teki tutkimatta päätöksen vuonna 2013, että mitään rikosta ei ole tapahtunut, mikä on täysin keksittyä, koska kaikki louhinta on tapahtunut jo aikaisemmin ja nyt jälkikäteen kunta yrittää kaavoittaa louhosta maa-aineksen ottoalueeksi.
Näin esitettiin, ettei mitään rikosta ole tapahtunut, mutta komisario ei tutkinut sitä asiaa, että kunta väärillä tiedoilla haki kaavoitusta ja kaikki louhinta on todellisuudessa tapahtunut kymmeniä vuosia sitten.
VKSV siirrettiin 2016 v, vaatimuksemme taas samoille poliiseille.

Toiminta jatkui koko ajan ja mm. millä mm. 2000 vuonna yrittivät salata, että louhintaa ei olisi tapahtunutkaan. 80- luvulla louhittua kiveä on myyty koko ajan vielä 2015 v.
Alue olisi ollut pakko maisemoida jo vuoteen 1991 mennessä, mutta edelleen sen peittely jatkuu.

Eiköhän ELY:nkin pitäisi antaa oikeaa tietoa ja estävät ympäristörikoksen paljastumista, koska alueella on huomattava määrä myymätöntä kiveä jota louhittiin rikollisilla keinoilla 80-90 luvulla. Kiveä on myyty koko ajan vaikka firma meni konkurssiin, mutta harmaa talous saa rehottaa. Viranomaiset ja poliisi antaa rikoksella saadun hyödyn viedä, mutta lain edellyttämät maisemoinnit jää toteuttamatta.

2010 vuonna Oulaisten kaupunki haki väärillä tiedoilla tuhottua louhimoa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa maa-aineksen otto alueeksi. Näin kaupunki tuo esille kaavahakemuksessaan: Häiriötekijät Alueella oleva vanha maa-ainestenottoalue on tällä hetkellä turvaton ja vaarallinen alue.

Tässä malliesimerkki siitä, mitä oikeusvaltio Suomessa voidaan tehdä vastoin KHO:n päätöstä.
Viranomaiset ovat ryhtyneet kyseenalaistamaan ja arvioimaan lainvoimaisen tuomioistuinratkaisun perusteita uudelleen, soveltamaan päätöstä haluamallaan tavalla ja jättäneet sen täytäntöön panematta.

Pihapiirissämme on lupa-ehtojen vastaisesti toiminut kivilouhimo. 2010 vuonna kaupunki haki louhosaluetta väärillä tiedoilla maa-aineksen ottoon ja kaupunki kaavoitti alueen EO-alueeksi. Hallinto-oikeus kumosi tämän ja kaupunki valitti KHO:een. Kaupungin valitus hylättiin myös KHO:ssa.

KHO ei tehnyt kaupungille myönteistä päätöstä kaavasta ja louhimoa ei hyväksytty kaavaan. Kun eivät saaneet EO-alueeksi (maa-aineksen otto), kaupunki omavaltaisesti vääristeli kaavaan louhosalueen kaavattomaksi. Kaavahakemuksista ja oikeuden päätöksistä ei käy esille, että louhimoa olisi haettu kaavan ulkopuolelle, vaan hakivat EO-alueeksi, mikä kiellettiin.
Viranomaiset ovat hankkiakseen itselle ja louhijalle hyötyä muuttaneet alueen kaavattomaksi. Alue olisi ollut pakko maisemoida jo vuoteen 1991 mennessä, mutta edelleen sen peittely jatkuu.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229985-paa...

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250798-mik...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset