Toimin nasta! Asiaa

Kaikki blogit puheenaiheesta Julkinen koulutus

Koulutusjärjestelmämme tuottaa taitoa vakan alle

Otsikoihin pääsi kaksi korkean asteen tutkintoa suorittaneen henkilön mielipidekirjoitus, jossa tilitettiin pitempiaikaisen noin tuhannen euron tuloilla toimeentulemisen vaikeudesta.

Politisoitu koulutuskeskustelu

Tutkimukseen ja koulutukseen varattujen määrärahojen kasvattamista on pitkään jatkuun laman vuoksi hidastettu. Tai joillain sektoreilla määrärahojen kasvattaminen on jopa pysäytetty.

Moni poliitikko eri puolueista huutaa populistisesti suureen ääneen, kuinka nyt leikataan lastemme ja nuortemme tulevaisuudessa. Näin saattaa ollakin, mutta samalla on tunnustettava ajatusvirhe luokitella kaikki tutkimus ja koulutus yhteen suureen koriin. Otetaan esimerkiksi Suomen Akatemian tämän vuoden puolella tehdyt rahoituspäätökset.

Suomi ei ole paras maa

Olemme olleet deflaatiossa nyt vuoden. Vienti putoaa, työttömyys kasvaa, syntyyvyys on alhaisempi kuin 1800-luvun nälkävuosina, asuntojen hinnat laskee, ei tule uutta investointia ja valtio velkaantuu. Ennen euron käyttöönottoa emme istuneet minuuttiakaan deflaatiossa. Aina löytyi keino painaa markkoja, jota vasten vaadittiin markan verran työtä. Sehän on vain hallinnollinen päätös. Eurossa on selvää vikaa, ja jos meillä olisi reipas hallitus, niin joku olisi jo soittanut EKP:lle ja vaatinut sakkomaksuja, koska sovittua 2% inflaatiota ei heidän rahapolitiikallaan ole syntynyt.

Koulutus turhaa – sivistys ällöä

Koulutususkovaiselle, kuten minulle ovat viime vuodet olleet painajaismaisia – tarkoitan aikaa ennen nykyisiä koulutusten leikkauksia. Tämän kertaiset koulutusleikkaukset vievät vain päätökseen yhteiskunnassa valtavirtana olleen ajattelutavan.

Yliopistot, oppilaitokset ja media ovat kuorossa huutaneet: ”koulutus ei kannata”. Iskusana on ollut kädentaitaja ja mielellään ilman oikeaa koulutusta.

Perustava suunnanmuutos koulutus- ja yliopistopolitiikkaan!

Asian tärkeys vaatii tämän laittamista omaksi blogikseen:

Vasemmistoliiton puoluehallituksen kannanotto 21.1.2016

Vasemmistoliitto vaatii: Suomen pitää panostaa koulutukseen ja yliopistoihin

Jos tavoitellaan kasvua, pitää panostaa inhimilliseen pääomaan. Tutkimukset osoittavat yksiselitteisesti, että yksityiset ja julkiset investoinnit inhimillisiin tietoihin ja taitoihin tuottavat tulevaa kasvua ja kehitystä.

Leikkaus tulevaisuudesta

Haluaako hallitus todella amputoida pienen maamme kehityksen, saada kansamme voimaan huonommin ja suurentaa terveyseroja maassamme entisestään. Hallituksen kaavailemat leikkaukset sotivat lainsäädäntöämme, ja etenkin tervettä järkeä vastaan.

Terveyserojen kaventaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista Suomessa ja se on ollut sitä jo useamman vuoden ajan. Terveydenhuoltolaissa (1326/2010), sekä Sosiaali- ja terveysministeriön strategisissa tavoitteissa mainitaan terveyserojen kaventaminen tärkeänä saavutettavana asiana. 

Humanististen tieteiden julkista koulutusta priorisoitava

Me suomalaiset elämme kovia aikoja, ainakin taloudellisessa mielessä. Hallitus onkin onneksi ryhtynyt sopeutustoimiin, varsinkin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan saralla.

Kehityskulku vaikuttaa positiiviselta kun pienemmillä määrärahoilla tavoitellaan suurempaa hyötyä. Tuhlailu on kuitenkin supistettava minimiin, sitä kun on yhä havaittavissa, ainakin humanististen tieteiden saralla.

Koulutuksen oikeistolainen, musta historia ja nykypäivä

Eilen olivat Jyväskylän norssin 100- ja lyskan entisten oppilaitten 70-v-juhlat.  Koulujen lahtariperinne kirkastui tähän päivään ulottuvaksi.

 

Pikkumainen Jyväskylä kehitettiin 1800-luvulla suomenkielisen oppi- ja kirjasivistyksen tukikohdaksi. Lyseo, tyttölyseo ja opettajaseminaari vetivät nuoria puoleensa kuin kukkapehko pölyttäjiä.

 

Leikkasin itse (koulutuksesta), säästin

Eli kun koulutuksesta ollaan nyt leikkaamassa, tässä ohjeet miten leikkaukset tulee suorittaa. Kerron esimerkkejä koulusta, jossa työskentelen. Tämä koskee nyt peruskoulua.

 

Jo ensimmäisellä viikolla pääsin osallistumaan palaveriin, joka koski erään oppilaan heikkoa koulumenestystä. Paikalla oli oppilaan ja hänen vanhempiensa lisäksi kuraattoria, psykologia, luokanvalvojaa ja niin edelleen, kaikkiaan yhdeksän koulun työntekijää. Jos tästä nyt summataan laskennallinen kustannus yhden palaverin osalle saadaan seuraava toimitus:

Suomi tarvitsee maksullisia yksityiskouluja

Tulevalla viikolla vietetään ylioppilasjuhlia monissa kotitalouksissa. Sosiaalinen media on täyttynyt uutisista koskien menestyneistä kokelaista. Osa on jopa jälleen ylistänyt suomalaista koulutusjärjestelmää heidän tuloksistaan. Ilmi tuli kuitenkin se, että yksi heistä on saanut suuren osan opetuksestaan kotiopetuksena. Näin ollen on selvää, ettei valtio voi tehokkaasti organisoida koulutusta huomioiden yksilön tarpeita.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä