Politiikka http://jormasalminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132117/all Mon, 22 Jan 2018 09:41:18 +0200 fi Media ja gallupit eivät päätä Suomen presidentin valinnasta…. http://karikilpio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249547-media-ja-gallupit-eivat-paata-suomen-presidentin-valinnasta <p>&hellip; vaan äänestäjät yhdessä päättävät äänillään, kenestä tulee Suomen Tasavallan Presidentti.</p><p>Äänet ratkaisevat, kenestä tulee&nbsp; maamme seuraava presidentti, ja sen ketä pidetään pätevimpänä ja sopivimpana&nbsp; tähän ajankohtaisesti vaativaan ja&nbsp; vastuulliseen valtiovallan tehtävään:</p><p>KRITEERIT:</p><p>&nbsp;&nbsp; 1)&nbsp; Kuka todetaan ajankohtaan sopivimmaksi ja pätevimmäksi maan isäksi/äidiksi?</p><p>&nbsp;&nbsp; 2)&nbsp; Kuka johtaa maan ulkopolitiikkaa&nbsp; yhdessä valtioneuvoston kanssa?</p><p>&nbsp;&nbsp; 3)&nbsp; Kuka allekirjoituksellaan vahvistaa eduskunnan hyväksymät lait?</p><p>&nbsp;&nbsp; 4)&nbsp; Kuka&nbsp; on Suomen puolustusvoimien ylipäällikö , ja kuka nimittää upseerit ja päättää<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sotilaskäskyasiat?</p><p>&nbsp;&nbsp; 5)&nbsp; Kuka nimittää eduskunnan valitseman pääministerin,&nbsp; ja&nbsp; kuka nimittää pääministerin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; valitsemat ministeriehdokkaat?<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; 6)&nbsp; Kuka myöntää pääministerin pyynnöstä eron valtioneuvostolle/maan hallitukselle ja&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ministereille?</p><p>&nbsp;&nbsp; 7)&nbsp; Kuka&nbsp; päättää ennenaikaisten eduskuntavaalien määräämisestä ja tietyin osin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; armahduksista?<br />&nbsp;&nbsp; 8)&nbsp; Kuka avaa&nbsp; ja päättää&nbsp; valtiopäivät&nbsp; vuosittain eduskunnan,&nbsp; vaalikautena päättämänä<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ajankohtana?<br />&nbsp;&nbsp; 9)&nbsp; Kuka hoitaa ja päättää muista presidentille&nbsp; laissa määrätyistä tehtävistä?</p><p>&nbsp; 10)&nbsp; Kenellä on parhaiten arvot kohdallaan Suomen kannalta?</p><p><br />KESKEISTÄ ON, etteivät media ja&nbsp; gallupit tai raha päätä kenestä tulee&nbsp; seuraava presidentti Suomelle, vaan äänestäjät yhdessä. ÄLÄ siksi nuku vaan äänestä&hellip;OLET päättäjä!</p><p>KETKÄ&nbsp; olisivat EU-Suomen imagolle&nbsp; sopivimmat&nbsp;&nbsp; presidenttipariksi? Ja ketkä olisivat&nbsp; sopivammat edustamaan Suomea itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa presidentinlinnassa ja muissa julkisissa tilaisuuksissa ja seremonioissa? &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Sauli ja Jenni,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Paavo ja Vuokko&nbsp; vai<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Pekka&nbsp; ja Anton jne&hellip;?</p><p>SINÄ&nbsp; JA MUUT ÄÄNESTÄJÄT päättävät NYT näistä asioista. TEE VIISAS VALINTA! Sen jälkeen pulinat pois!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> … vaan äänestäjät yhdessä päättävät äänillään, kenestä tulee Suomen Tasavallan Presidentti.

Äänet ratkaisevat, kenestä tulee  maamme seuraava presidentti, ja sen ketä pidetään pätevimpänä ja sopivimpana  tähän ajankohtaisesti vaativaan ja  vastuulliseen valtiovallan tehtävään:

KRITEERIT:

   1)  Kuka todetaan ajankohtaan sopivimmaksi ja pätevimmäksi maan isäksi/äidiksi?

   2)  Kuka johtaa maan ulkopolitiikkaa  yhdessä valtioneuvoston kanssa?

   3)  Kuka allekirjoituksellaan vahvistaa eduskunnan hyväksymät lait?

   4)  Kuka  on Suomen puolustusvoimien ylipäällikö , ja kuka nimittää upseerit ja päättää
        sotilaskäskyasiat?

   5)  Kuka nimittää eduskunnan valitseman pääministerin,  ja  kuka nimittää pääministerin
        valitsemat ministeriehdokkaat?
    
   6)  Kuka myöntää pääministerin pyynnöstä eron valtioneuvostolle/maan hallitukselle ja   
        ministereille?

   7)  Kuka  päättää ennenaikaisten eduskuntavaalien määräämisestä ja tietyin osin
        armahduksista?
   8)  Kuka avaa  ja päättää  valtiopäivät  vuosittain eduskunnan,  vaalikautena päättämänä
        ajankohtana?
   9)  Kuka hoitaa ja päättää muista presidentille  laissa määrätyistä tehtävistä?

  10)  Kenellä on parhaiten arvot kohdallaan Suomen kannalta?


KESKEISTÄ ON, etteivät media ja  gallupit tai raha päätä kenestä tulee  seuraava presidentti Suomelle, vaan äänestäjät yhdessä. ÄLÄ siksi nuku vaan äänestä…OLET päättäjä!

KETKÄ  olisivat EU-Suomen imagolle  sopivimmat   presidenttipariksi? Ja ketkä olisivat  sopivammat edustamaan Suomea itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa presidentinlinnassa ja muissa julkisissa tilaisuuksissa ja seremonioissa?  
     
     -  Sauli ja Jenni,
     -  Paavo ja Vuokko  vai
     -  Pekka  ja Anton jne…?

SINÄ  JA MUUT ÄÄNESTÄJÄT päättävät NYT näistä asioista. TEE VIISAS VALINTA! Sen jälkeen pulinat pois!

]]>
10 http://karikilpio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249547-media-ja-gallupit-eivat-paata-suomen-presidentin-valinnasta#comments Politiikka Mon, 22 Jan 2018 07:41:18 +0000 Kari Kilpiö http://karikilpio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249547-media-ja-gallupit-eivat-paata-suomen-presidentin-valinnasta
oikeistopolitiikan synkkä historia suomessa. http://anttiolavisalonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249482-oikeiston-synkka-historia-suomessa <p><strong>Näin Presidentinvaalien alla</strong>&nbsp; - on hyvä nostaa esiin historiallisesti merkittäviä tekijöitä eri poliittisten puolueiden omituisista toimeksiannoista ja tarkoitusperistä - jotka sittemmin ovat näyttäytyneet myös tämän päivän valossa merkittävinä osatekijöinä kansakunnan tilasta sekä kansalaisten luottamuksesta poliittiseen järjestelmään.&nbsp;</p><p>Tyypillisesti jako ollaan tehty <strong>oikeiston ja vasemmiston välille</strong> - mutta näin sisällissodan satavuotispäivinä meidän olisi hyvä antaa syvempi merkitys tälle isolle kokonaisuudelle, jonka merkitystä itsessään ei sovi vähätellä. Tarkoitan tällä luonnollisesti kansakunnan mahdollisuutta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Ainoa virallinen ja merkityksellinen väylä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoihin on eittämättä mahdollisuus kouluttautua, saada oppia maailmasta, yhteiskunnasta ja omista mahdollisuuksistaan - sekä luonnollisestikin oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Tätä nykyä nämä taidot ovat meillä suomessa päivän selviä taitoja. Valtaosinhan me kaikki osaamme lukea, kirjoittaa ja selvittää yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden todenperäisyyttä, lähteitä ja olettamuksia. Aina ei kuitenkaan ole ollut näin.</p><p>Kansanuutisten artikkelissa <a href="https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3836820-li-andersson-kohti-punavihreaa-hallitusta">&quot;Kohti punavihreää hallitusta&quot;</a> 19.1.2018, Vasemmistoliiton Puheenjohtaja Li Andersson toteaa, että &quot;Meidän tehtävämme on olla se taho, joka pystyy toteuttamaan tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja luokkanousun mahdollistavia periaatteita&quot;. Tämän lisäksi Andersson toteaa myös, että &quot; - -Entä jos pyrittäisiin luomaan yhä enemmän avoimen tiedon rajapintoja, &quot; ja &quot; - -&nbsp;Tieto olisi tasapuolisesti kaikkien toimijoiden saatavilla. Vasemmistolaisesta näkökulmasta tämä tarkoittaisi radikaalin tasa-arvoista elinkeinopolitiikkaa.&quot;</p><p>Tämä varmasti kuulostaa silkalta peruskauralta kaikkien politiikkaa vähänkin seuraavien katsantokannalta. Mutta Anderssonin sanoissa on merkittävä vivahde näin sisällissodan satavuotispäivän kynnyksellä; Oikeiston synkkä historia taipui pitkälle 1960 - luvulle asti ilman - että kukaan sitä millään tavoin kyseenalaista ääneen. Vielä 1960 - luvun puolenvälin tienoilla suomalaisen politiikan oikeistosiivessä kohistiin kuinka opinahjon ulottaminen proletaarin/työväenluokan pahnoille asti laskisi sivistyksen (oikeammin siis, menestyneen kansanosan oikeutta alistaa heikommin toimeentulevaa kansanosaa) mittaa ja johtaisi lopulta sivistyksen romahtamiseen.</p><p><strong>MIHIN OIKEISTOAJATTELU PYRKI?</strong></p><p>Kansan koulutustasoa haluttiin kuitenkin nostaa, ja noihin aikoihin todettiinkin kokolailla yhtänäisesti, että se ei onnistu järjestelmällä, jossa osa koulutuksesta on maksullista. Koulutuksen maksullisuus olisi ollut Oikeiston puolella täysin loistava ratkaisu, koska köyhä proletaari/työväenluokka ei ilman rahaa olisi kukkoilemaan tunkiolle päässyt. Tämä olisi mm. tarjonnut mahdollisuuden työllistää osaamattomia, kouluttamattomia kansalaisia vaikka minkälaisissa oloissa ilman, että kukaan heidän asiaansa olisi lähtenyt mihinkään suuntaan ajamaan. Hyvänä verrokkina voimme seurata tämän päivän keskustelua siitä, kuinka tietyillä ihmisillä - jotka ovat itsensä tietynlaiseen jumiin yhteiskunnassamme ajaneet - ei pitäisi olla minkäänlaisia oikeuksia yhtään mihinkään ilman täysimääräistä häpäisyä ja ihmisarvon pois ottamista.</p><p>Vasemmisto halusi siis järjestelmän, joka takaisi tasa-arvoiset oppimahdollisuudet kaikille. Oikeistossa tämä nähtiin sivistystä halventavana toimenpiteenä - varmastikin juuri siitä syystä, että riskinä asiassa oli se, että työtä tekevien tietoisuuden lisääntyessä, myös heidän tarpeensa saada aikaan muutosta omiin työoloihinsa muuttuisi rajusti. Tämä johtaisi luonnollisestikin laillistetun kaupunki(maa)orjuuden, työn teettämisen likimain palkatta kuutena päivänä viikossa ilman minkäänlaista sopimusyhteiskunnan väliintuloa sellaiseksi, jossa luut, lihakset ja veri saisivat osakseen myös aivot ja yleisen moraliteetin tarkastelukynnyksen. Ei siis ihme, että oikeistolle koulutus oli ja on - edelleenkin ongelmallinen tekijä. Ei myöskään ole ihme, että vielä tänäkin päivänä valtaosa parhaista aivoistamme nojaa vahvasti vasemmistolaiseen ideologiaan.</p><p>Ei sovi myöskään unohtaa, että oikeistolla oli näppinsä pelissä kun puhuttiin naisten ehkäisypillereiden tulosta suomalaisten naisten ulottuville. Oikeistopuolella tämä nähtiin uhkana uuden uljaan työreservin muodostumiselle maassamme. Niin, mitä siitä seuraisikaan, jos naiset saisivat itse päättää vartaloistaan, ehkäisyasioistaan ja ennenkaikkea lisääntymisestään - ilman, että työväki jatkaisi hiljaista lisääntymistään osaksi mykkää tehdaslinjastoa.</p><p><strong>MAALAISLIITTO JA VASEMMISTO?</strong></p><p>Hieman yllättäen suomalaisen peruskoulu-uudistuksen takana hääri Maalaisliiton Johannes Virolainen. Tosin Virolaisen syvin motiivi lienee ollut sama kuin niin monella muullakin poliitikolla - seuraavan kauden varmistaminen, mutta se mitä Virolainen kuitenkin Vasemmiston ajatuksen mukaisesti laittoi liikkeelle oli koulutusmahdollisuuden jakautuminen asuinkunnasta, vanhempien varallisuudesta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta ja näiden mahdollisuuksien edistäminen kaikkien suomalaislasten etua ajavaksi asiaksi; peruskouluksi. Oikeisto oli vielä tässäkin vaiheessa asiaa vastaan, mutta taipui lopulta rankan sosiaalisen paineen alla.</p><p>Suomen Lappia myöten peruskouluun meneminen mahdollistui siis 1970 -luvun alkupuolella. Tämä mahdollisti kehityksen leviämisen kaikkiin nurkkakuntiinkin rakkaassa suomalaisessa yhteiskunnassamme. Aivan viime vuosien aikana suunta on kuitenkin alkanut kääntymään sinne mistä lähdimme liikkeelle - ja jälleen kerran oikeistopuolelta ajetaan alas oppimisen mahdollisuutta kaikille suomalaisille lapsille.</p><p>Kokoomuksen toiveissa välkehtivä maksullinen jatko-opinto suunnitelma, yksityiset oppilaitokset sekä yliopistoiden painottaminen kopiokoneita vastaavalle tasolle ovat menneet eteenpäin porvarihallituksen myötä. Maalaisliiton Virolainen pyörii haudassaan vähintäänkin yhtä villisti kuin Urkki-vainaa, ellei sitten hieman villimmin - kun katsotaan mihin mittasuhteisiin Keskustan poliittinen mandaatti on keskustaa vienyt ja vie parasta aikaa; Kokoomuslainen politiikka on keskustalaista politiikkaa - eikä keskustalla ole enää muuta ajettavanaan kuin Kokoomuslaisia ajatuksia. Perussuomalaiset ovat heittäytyneet vahvasti tähän kelkkaan mukaan ja puolueen eriytyminen kahteen haaraan (siniset ja persut) tuntuukin näin jälkeenpäin katsoen eräänlaiselta silmänkääntötempulta, jolla jonkinlainen äärisuperhyperoikeistopopulistinen varjopuoluekollektiivi sai lonkeronsa ujutettua likimain kaikkiin yhteiskunnallisiin instansseihin.</p><p>Oikeiston tavoitteena on nyt - niinkuin ennen peruskoulu-uudistustakin, koulutusreformin kehityksellinen ylläpito. Nyt käynnissä oleva koulutusreformi tulee olemaan kokonaisvaltainen. Se sisältää uudistuksia opetussisältöihin ja opetuksen jakautumiseen oppilaitoksen sekä työharjoittelun välillä, rahoitusmallin uudistuksen ja kahden nykyään toisistaan erillään olevan lain yhdistämisen. Samalla kun reformia on luonnosteltu on toteutettu myös massiiviset leikkaukset ammatillisen koulutuksen rahoitukseen. Huoli onkin suuri, että reformi toteutetaan ennemmin säästöt kuin koulutuksen laadun parantaminen keskiössä.</p><p><strong>LOPUKSI.</strong></p><p>Ajateenko Oikeistopuolelta edelleenkin siis esiin mallia, jossa huonon koulutuksen saanut, heikompi aines, kuten Saul Schuback (kok.) sen muotoili saadaan osaksi yhteiskunnan kehnoa linjastoa tuottamaan halpaa, helposti myytävää artikkelia tai kenties niin, että heidät voidaan tarvittaessa palkata palvelemaan paremmin toimeen tulevaa väestöä likimain ilmaiseksi - samaan tapaan kuin 100 vuotta sitten. Onko meillä edessämme uusi torpparien, mäkitupalaisten ja loisten aikakausi, jota edistetään kokolailla pienin liikkein mutta vakaalla ajatuksella juuri erinäisten perusarvojen heikentämisten kautta? Toivon todella että näin ei ole - mutta kun yhteiskunta, jossa me elämme alkaa olemaan näin jakautunut poliittisesti, taloudellisesti ja hyvinvoinnin saralla - on pelottavin tulevaisuuden skenaario paluu menneisyyteen.</p><p>Mielestäni meillä ei ole varaa palata siihen harmaaseen todellisuuteen, jossa ihmisarvo ikäänkuin vain livahtaa pois osana ymmärtämättömyyttä. Koulutus ja mahdollisuus oppia kirjoittamaan, lukemaan ja ymmärtämään ympäröivää maailmaa ovat osa turvallista ja kehittyvää tulevaisuutta. Nämä asiat eivät ole itsestäänselvyyksiä ja siksi näiden asioiden vuoksi pitää jokaisen tuntevan, ymmärtävän ja älykkään suomen kansalaisen pitää meteliä. Taaksepäin pitää voida katsoa, pitää uskaltaa katsoa - ja menneestä pitää uskaltaa oppia, koska ilman menneisyyttä me emme voi koskaan myöntää toimineemme oikein tai väärin. Pahinta mitä Suomalaiselle yhteiskunnalle voi tapahtua on - että me heikennämme heikoimmassa asemassa olevien kansalaistemme asemaa ja arvotamme vastaisuudessa heidän arvonsa omista lähtökohdistamme, emmekä me enää näe heitä ihmisarvoisina kansalaisina. Kyky oppia, kyky ymmärtää ja kyky hyväksyä erilaisuutta on meille Suomalaisille valtava pääoma.</p><p>&nbsp;</p><p>Anttiolavi Salonen</p><p><a href="http://www.mielenkartta.com" title="www.mielenkartta.com">www.mielenkartta.com</a></p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Näin Presidentinvaalien alla  - on hyvä nostaa esiin historiallisesti merkittäviä tekijöitä eri poliittisten puolueiden omituisista toimeksiannoista ja tarkoitusperistä - jotka sittemmin ovat näyttäytyneet myös tämän päivän valossa merkittävinä osatekijöinä kansakunnan tilasta sekä kansalaisten luottamuksesta poliittiseen järjestelmään. 

Tyypillisesti jako ollaan tehty oikeiston ja vasemmiston välille - mutta näin sisällissodan satavuotispäivinä meidän olisi hyvä antaa syvempi merkitys tälle isolle kokonaisuudelle, jonka merkitystä itsessään ei sovi vähätellä. Tarkoitan tällä luonnollisesti kansakunnan mahdollisuutta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Ainoa virallinen ja merkityksellinen väylä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoihin on eittämättä mahdollisuus kouluttautua, saada oppia maailmasta, yhteiskunnasta ja omista mahdollisuuksistaan - sekä luonnollisestikin oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Tätä nykyä nämä taidot ovat meillä suomessa päivän selviä taitoja. Valtaosinhan me kaikki osaamme lukea, kirjoittaa ja selvittää yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden todenperäisyyttä, lähteitä ja olettamuksia. Aina ei kuitenkaan ole ollut näin.

Kansanuutisten artikkelissa "Kohti punavihreää hallitusta" 19.1.2018, Vasemmistoliiton Puheenjohtaja Li Andersson toteaa, että "Meidän tehtävämme on olla se taho, joka pystyy toteuttamaan tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja luokkanousun mahdollistavia periaatteita". Tämän lisäksi Andersson toteaa myös, että " - -Entä jos pyrittäisiin luomaan yhä enemmän avoimen tiedon rajapintoja, " ja " - - Tieto olisi tasapuolisesti kaikkien toimijoiden saatavilla. Vasemmistolaisesta näkökulmasta tämä tarkoittaisi radikaalin tasa-arvoista elinkeinopolitiikkaa."

Tämä varmasti kuulostaa silkalta peruskauralta kaikkien politiikkaa vähänkin seuraavien katsantokannalta. Mutta Anderssonin sanoissa on merkittävä vivahde näin sisällissodan satavuotispäivän kynnyksellä; Oikeiston synkkä historia taipui pitkälle 1960 - luvulle asti ilman - että kukaan sitä millään tavoin kyseenalaista ääneen. Vielä 1960 - luvun puolenvälin tienoilla suomalaisen politiikan oikeistosiivessä kohistiin kuinka opinahjon ulottaminen proletaarin/työväenluokan pahnoille asti laskisi sivistyksen (oikeammin siis, menestyneen kansanosan oikeutta alistaa heikommin toimeentulevaa kansanosaa) mittaa ja johtaisi lopulta sivistyksen romahtamiseen.

MIHIN OIKEISTOAJATTELU PYRKI?

Kansan koulutustasoa haluttiin kuitenkin nostaa, ja noihin aikoihin todettiinkin kokolailla yhtänäisesti, että se ei onnistu järjestelmällä, jossa osa koulutuksesta on maksullista. Koulutuksen maksullisuus olisi ollut Oikeiston puolella täysin loistava ratkaisu, koska köyhä proletaari/työväenluokka ei ilman rahaa olisi kukkoilemaan tunkiolle päässyt. Tämä olisi mm. tarjonnut mahdollisuuden työllistää osaamattomia, kouluttamattomia kansalaisia vaikka minkälaisissa oloissa ilman, että kukaan heidän asiaansa olisi lähtenyt mihinkään suuntaan ajamaan. Hyvänä verrokkina voimme seurata tämän päivän keskustelua siitä, kuinka tietyillä ihmisillä - jotka ovat itsensä tietynlaiseen jumiin yhteiskunnassamme ajaneet - ei pitäisi olla minkäänlaisia oikeuksia yhtään mihinkään ilman täysimääräistä häpäisyä ja ihmisarvon pois ottamista.

Vasemmisto halusi siis järjestelmän, joka takaisi tasa-arvoiset oppimahdollisuudet kaikille. Oikeistossa tämä nähtiin sivistystä halventavana toimenpiteenä - varmastikin juuri siitä syystä, että riskinä asiassa oli se, että työtä tekevien tietoisuuden lisääntyessä, myös heidän tarpeensa saada aikaan muutosta omiin työoloihinsa muuttuisi rajusti. Tämä johtaisi luonnollisestikin laillistetun kaupunki(maa)orjuuden, työn teettämisen likimain palkatta kuutena päivänä viikossa ilman minkäänlaista sopimusyhteiskunnan väliintuloa sellaiseksi, jossa luut, lihakset ja veri saisivat osakseen myös aivot ja yleisen moraliteetin tarkastelukynnyksen. Ei siis ihme, että oikeistolle koulutus oli ja on - edelleenkin ongelmallinen tekijä. Ei myöskään ole ihme, että vielä tänäkin päivänä valtaosa parhaista aivoistamme nojaa vahvasti vasemmistolaiseen ideologiaan.

Ei sovi myöskään unohtaa, että oikeistolla oli näppinsä pelissä kun puhuttiin naisten ehkäisypillereiden tulosta suomalaisten naisten ulottuville. Oikeistopuolella tämä nähtiin uhkana uuden uljaan työreservin muodostumiselle maassamme. Niin, mitä siitä seuraisikaan, jos naiset saisivat itse päättää vartaloistaan, ehkäisyasioistaan ja ennenkaikkea lisääntymisestään - ilman, että työväki jatkaisi hiljaista lisääntymistään osaksi mykkää tehdaslinjastoa.

MAALAISLIITTO JA VASEMMISTO?

Hieman yllättäen suomalaisen peruskoulu-uudistuksen takana hääri Maalaisliiton Johannes Virolainen. Tosin Virolaisen syvin motiivi lienee ollut sama kuin niin monella muullakin poliitikolla - seuraavan kauden varmistaminen, mutta se mitä Virolainen kuitenkin Vasemmiston ajatuksen mukaisesti laittoi liikkeelle oli koulutusmahdollisuuden jakautuminen asuinkunnasta, vanhempien varallisuudesta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta ja näiden mahdollisuuksien edistäminen kaikkien suomalaislasten etua ajavaksi asiaksi; peruskouluksi. Oikeisto oli vielä tässäkin vaiheessa asiaa vastaan, mutta taipui lopulta rankan sosiaalisen paineen alla.

Suomen Lappia myöten peruskouluun meneminen mahdollistui siis 1970 -luvun alkupuolella. Tämä mahdollisti kehityksen leviämisen kaikkiin nurkkakuntiinkin rakkaassa suomalaisessa yhteiskunnassamme. Aivan viime vuosien aikana suunta on kuitenkin alkanut kääntymään sinne mistä lähdimme liikkeelle - ja jälleen kerran oikeistopuolelta ajetaan alas oppimisen mahdollisuutta kaikille suomalaisille lapsille.

Kokoomuksen toiveissa välkehtivä maksullinen jatko-opinto suunnitelma, yksityiset oppilaitokset sekä yliopistoiden painottaminen kopiokoneita vastaavalle tasolle ovat menneet eteenpäin porvarihallituksen myötä. Maalaisliiton Virolainen pyörii haudassaan vähintäänkin yhtä villisti kuin Urkki-vainaa, ellei sitten hieman villimmin - kun katsotaan mihin mittasuhteisiin Keskustan poliittinen mandaatti on keskustaa vienyt ja vie parasta aikaa; Kokoomuslainen politiikka on keskustalaista politiikkaa - eikä keskustalla ole enää muuta ajettavanaan kuin Kokoomuslaisia ajatuksia. Perussuomalaiset ovat heittäytyneet vahvasti tähän kelkkaan mukaan ja puolueen eriytyminen kahteen haaraan (siniset ja persut) tuntuukin näin jälkeenpäin katsoen eräänlaiselta silmänkääntötempulta, jolla jonkinlainen äärisuperhyperoikeistopopulistinen varjopuoluekollektiivi sai lonkeronsa ujutettua likimain kaikkiin yhteiskunnallisiin instansseihin.

Oikeiston tavoitteena on nyt - niinkuin ennen peruskoulu-uudistustakin, koulutusreformin kehityksellinen ylläpito. Nyt käynnissä oleva koulutusreformi tulee olemaan kokonaisvaltainen. Se sisältää uudistuksia opetussisältöihin ja opetuksen jakautumiseen oppilaitoksen sekä työharjoittelun välillä, rahoitusmallin uudistuksen ja kahden nykyään toisistaan erillään olevan lain yhdistämisen. Samalla kun reformia on luonnosteltu on toteutettu myös massiiviset leikkaukset ammatillisen koulutuksen rahoitukseen. Huoli onkin suuri, että reformi toteutetaan ennemmin säästöt kuin koulutuksen laadun parantaminen keskiössä.

LOPUKSI.

Ajateenko Oikeistopuolelta edelleenkin siis esiin mallia, jossa huonon koulutuksen saanut, heikompi aines, kuten Saul Schuback (kok.) sen muotoili saadaan osaksi yhteiskunnan kehnoa linjastoa tuottamaan halpaa, helposti myytävää artikkelia tai kenties niin, että heidät voidaan tarvittaessa palkata palvelemaan paremmin toimeen tulevaa väestöä likimain ilmaiseksi - samaan tapaan kuin 100 vuotta sitten. Onko meillä edessämme uusi torpparien, mäkitupalaisten ja loisten aikakausi, jota edistetään kokolailla pienin liikkein mutta vakaalla ajatuksella juuri erinäisten perusarvojen heikentämisten kautta? Toivon todella että näin ei ole - mutta kun yhteiskunta, jossa me elämme alkaa olemaan näin jakautunut poliittisesti, taloudellisesti ja hyvinvoinnin saralla - on pelottavin tulevaisuuden skenaario paluu menneisyyteen.

Mielestäni meillä ei ole varaa palata siihen harmaaseen todellisuuteen, jossa ihmisarvo ikäänkuin vain livahtaa pois osana ymmärtämättömyyttä. Koulutus ja mahdollisuus oppia kirjoittamaan, lukemaan ja ymmärtämään ympäröivää maailmaa ovat osa turvallista ja kehittyvää tulevaisuutta. Nämä asiat eivät ole itsestäänselvyyksiä ja siksi näiden asioiden vuoksi pitää jokaisen tuntevan, ymmärtävän ja älykkään suomen kansalaisen pitää meteliä. Taaksepäin pitää voida katsoa, pitää uskaltaa katsoa - ja menneestä pitää uskaltaa oppia, koska ilman menneisyyttä me emme voi koskaan myöntää toimineemme oikein tai väärin. Pahinta mitä Suomalaiselle yhteiskunnalle voi tapahtua on - että me heikennämme heikoimmassa asemassa olevien kansalaistemme asemaa ja arvotamme vastaisuudessa heidän arvonsa omista lähtökohdistamme, emmekä me enää näe heitä ihmisarvoisina kansalaisina. Kyky oppia, kyky ymmärtää ja kyky hyväksyä erilaisuutta on meille Suomalaisille valtava pääoma.

 

Anttiolavi Salonen

www.mielenkartta.com

 

]]>
14 http://anttiolavisalonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249482-oikeiston-synkka-historia-suomessa#comments Aatepolitiikka Oikeisto Politiikka Presidentinvaali 2018 Vasemmisto Sat, 20 Jan 2018 22:52:59 +0000 Anttiolavi Salonen http://anttiolavisalonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249482-oikeiston-synkka-historia-suomessa
Onko Helsinkiläisten sosiaaliturvan käsittelyssä menetelty lainvastaisesti? http://aleksiniskanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249428-onko-helsinkilaisten-sosiaaliturvan-kasittelyssa-menetelty-lainvastaisesti <p>Olen juuri jättänyt alla olevan valtuustoaloitteen Helsingin kaupunginvaltuustoon valtuutettujen allekirjoitettavaksi. Vetoan Helsingin kaupunginvaltuutettuihin, että heillä riittää tahtoa selvittää mahdolliset kansalaisten sosiaaliturvan muutoksenhaun oikeusturvan vaarantaminen ja jopa Suomen lainvastaiset menettelyt sosiaaliturvan muutoksenhakuprosessissa.</p><p>&nbsp;</p><p>Helsingissä 19.1.2018 Aleksi Niskanen, varavaltuutettu, Helsingin kaupunginvaltuusto</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Valtuustoaloite Helsingin sosiaali- ja terveysviraston toiminnan selvittämiseksi sosiaaliturvan muutoksenhakuprosessissa</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Olen saanut tietoon Helsinkiläisen muutoksenhakijan muutoksenhaun pöytäkirjoja eri sosiaaliturvan muutoksenhauista, joissa on menetelty epäjohdonmukaisesti monessa asiassa. Muutoksenhakija on saanut eri muutoksenhakukerroilla eri tavalla merkittyinä muutoksenhaun liitteet hänen saamaansa sosiaali- ja terveysjaoston pöytäkirjaan. Tässä havainnollistava esimerkki, jolla tuon esiin tämän epäjohdonmukaisuuden:</p><p>&nbsp;</p><p>Muutoksenhaku 1: Pöytäkirjassa on mukana kaikki jaoston käsittelyssä olleen muutoksenhaun liitteet ja liitteet on merkitty myös otsikkoina pöytäkirjaan.</p><p>&nbsp;</p><p>Muutoksenhaku 2: Pöytäkirjassa ei ole mukana yhtään jaoston käsittelyssä olleen muutoksenhaun liitettä ja liitteet on merkitty vain numeroina pöytäkirjaan. Näin ollen muutoksenhakija ei ole voinut pöytäkirjasta tarkastaa, että mitkä hänen toimittamistaan liitteistä on ollut mukana jaoston kokouksessa hänen muutoksenhaustaan päätettäessä. Eli toisin sanoen tämä tietojen puute on aiheuttanut sen, että muutoksenhakija ei ole tiennyt, että mitkä hänen toimittamistaan liitteistä ovat olleet jaoston jäsenten saatavilla kun he ovat päättäneet muutoksenhakijan asiasta jaoston kokouksessa. Samaan tapaukseen liittynyt on selvinnyt, että jaoston jäsen sai vasta soittamalla itse muutoksenhakijan edunvalvojan kehoituksesta Helsingin sosiaali- ja terveysvirastoon, että alueellisen sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijä oli unohtanut toimittaa erittäin tärkeän liiteasiakirjan Helsingin sosiaali- ja terveysvirastolle. Näin ollen kyseistä erittäin tärkeää liiteasiakirjaa ei ollut jaoston jäsenten luettavissa kuin vasta kokouksen aikana paperiversiona. Ilman edunvalvojan yhteydenottoa jaoston jäsen Aleksi Niskaseen (perussuomalaiset) ja Aleksi Niskasen yhteydenottoa Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto kyseistä tärkeää muutoksenhaun asiakirjaa ei olisi ollut jaoston jäsenten saatavilla kun muutoksenhausta päätettiin. Kun otamme huomioon Helsingin sosiaali- ja terveysviraston epäjohdonmukaisen ja puutteellisen liitteiden merkitsemisen muutoksenhakijoiden postissa saamaan kokouspöytäkirjaan ja sen, että nyt on paljastunut se, että sosiaalityöntekijä voi &rdquo;unohtaa&rdquo; toimittaa muutoksenhakijan liiteitä eteenpäin sosiaali- ja terveysvirastolle, niin vaadin Helsingin kaupunkia ryhtymään välittömiin ja nopeisiin selvityksiin, että kuinka Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala varmistaa sen, että muutoksenhakijan kaikki liitteet on toimitettu Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten tietoon kokoussovellukseen, kun nyt ilmenneiden seikkojen vuoksi on perusteltu syy epäillä, että Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto mahdollisesti johtaa harhaan muutoksenhakijoita tällaisella menettelyllä ja näin vaarantaa helsinkiläisten sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksenhaun oikeusturvan ja toimii näin mahdollisesti jopa Suomen lain vastaisesti. Lisäksi tähän samaan muutoksenhakutapaukseen on ilmennyt, että alueellinen sosiaalitoimisto ei ole antanut vastaanottotodistusta vastaanotetusta sosiaaliturvan muutoksenhakuun liittyvästä asiakirjasta.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Olen juuri jättänyt alla olevan valtuustoaloitteen Helsingin kaupunginvaltuustoon valtuutettujen allekirjoitettavaksi. Vetoan Helsingin kaupunginvaltuutettuihin, että heillä riittää tahtoa selvittää mahdolliset kansalaisten sosiaaliturvan muutoksenhaun oikeusturvan vaarantaminen ja jopa Suomen lainvastaiset menettelyt sosiaaliturvan muutoksenhakuprosessissa.

 

Helsingissä 19.1.2018 Aleksi Niskanen, varavaltuutettu, Helsingin kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Valtuustoaloite Helsingin sosiaali- ja terveysviraston toiminnan selvittämiseksi sosiaaliturvan muutoksenhakuprosessissa

 

 

Olen saanut tietoon Helsinkiläisen muutoksenhakijan muutoksenhaun pöytäkirjoja eri sosiaaliturvan muutoksenhauista, joissa on menetelty epäjohdonmukaisesti monessa asiassa. Muutoksenhakija on saanut eri muutoksenhakukerroilla eri tavalla merkittyinä muutoksenhaun liitteet hänen saamaansa sosiaali- ja terveysjaoston pöytäkirjaan. Tässä havainnollistava esimerkki, jolla tuon esiin tämän epäjohdonmukaisuuden:

 

Muutoksenhaku 1: Pöytäkirjassa on mukana kaikki jaoston käsittelyssä olleen muutoksenhaun liitteet ja liitteet on merkitty myös otsikkoina pöytäkirjaan.

 

Muutoksenhaku 2: Pöytäkirjassa ei ole mukana yhtään jaoston käsittelyssä olleen muutoksenhaun liitettä ja liitteet on merkitty vain numeroina pöytäkirjaan. Näin ollen muutoksenhakija ei ole voinut pöytäkirjasta tarkastaa, että mitkä hänen toimittamistaan liitteistä on ollut mukana jaoston kokouksessa hänen muutoksenhaustaan päätettäessä. Eli toisin sanoen tämä tietojen puute on aiheuttanut sen, että muutoksenhakija ei ole tiennyt, että mitkä hänen toimittamistaan liitteistä ovat olleet jaoston jäsenten saatavilla kun he ovat päättäneet muutoksenhakijan asiasta jaoston kokouksessa. Samaan tapaukseen liittynyt on selvinnyt, että jaoston jäsen sai vasta soittamalla itse muutoksenhakijan edunvalvojan kehoituksesta Helsingin sosiaali- ja terveysvirastoon, että alueellisen sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijä oli unohtanut toimittaa erittäin tärkeän liiteasiakirjan Helsingin sosiaali- ja terveysvirastolle. Näin ollen kyseistä erittäin tärkeää liiteasiakirjaa ei ollut jaoston jäsenten luettavissa kuin vasta kokouksen aikana paperiversiona. Ilman edunvalvojan yhteydenottoa jaoston jäsen Aleksi Niskaseen (perussuomalaiset) ja Aleksi Niskasen yhteydenottoa Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto kyseistä tärkeää muutoksenhaun asiakirjaa ei olisi ollut jaoston jäsenten saatavilla kun muutoksenhausta päätettiin. Kun otamme huomioon Helsingin sosiaali- ja terveysviraston epäjohdonmukaisen ja puutteellisen liitteiden merkitsemisen muutoksenhakijoiden postissa saamaan kokouspöytäkirjaan ja sen, että nyt on paljastunut se, että sosiaalityöntekijä voi ”unohtaa” toimittaa muutoksenhakijan liiteitä eteenpäin sosiaali- ja terveysvirastolle, niin vaadin Helsingin kaupunkia ryhtymään välittömiin ja nopeisiin selvityksiin, että kuinka Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala varmistaa sen, että muutoksenhakijan kaikki liitteet on toimitettu Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten tietoon kokoussovellukseen, kun nyt ilmenneiden seikkojen vuoksi on perusteltu syy epäillä, että Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto mahdollisesti johtaa harhaan muutoksenhakijoita tällaisella menettelyllä ja näin vaarantaa helsinkiläisten sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksenhaun oikeusturvan ja toimii näin mahdollisesti jopa Suomen lain vastaisesti. Lisäksi tähän samaan muutoksenhakutapaukseen on ilmennyt, että alueellinen sosiaalitoimisto ei ole antanut vastaanottotodistusta vastaanotetusta sosiaaliturvan muutoksenhakuun liittyvästä asiakirjasta.

]]>
0 http://aleksiniskanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249428-onko-helsinkilaisten-sosiaaliturvan-kasittelyssa-menetelty-lainvastaisesti#comments Helsinki Politiikka Sosiaaliturva Sote Terveys Fri, 19 Jan 2018 17:24:47 +0000 Aleksi Niskanen http://aleksiniskanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249428-onko-helsinkilaisten-sosiaaliturvan-kasittelyssa-menetelty-lainvastaisesti
Plagiointi http://meeviren.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249405-plogiointi <p>Tapaus Huhtasaaren seuraaminen on luvalla sanoen hieman hämmentävää. Graduja ja muita opinnäytetöitä tarkastaessa törmää jatkuvasti ongelmallisiin viittauksiin &ndash; joskus tosin myös suoranaiseen plagiointiin (jälkimmäiseen tosin ehkä vain kerran vuodessa). Hämmentävää nyt käytävä keskustelu onkin lähinnä siksi, että samanlaisia viittauksia, joita nyt ruoditaan, löytyy tuhansista graduista eri oppilaitoksissa.</p><p>Olisin valmis uskomaan, että suuri syy ongelmallisiin viittauksiin on niissä ohjeissa, joita aikanaan on jaettu opiskelijoille. Ainakin yhteiskuntatieteissä ohjeet ovat olleet huonoja, jopa vääriä, jos mittapuuna pitää tieteellistä julkaisukäytäntöä.</p><p>Niinpä vieläkin tuskastuttavan usein törmää teksteihin, joissa kappaleen lopussa on vain sulkumerkeissä viite tyyliin (Kylmäposki-Ruutana1999, s. 2). Mistään ei ilmene, tarkoittaako tämä sulkulause sitä, että teksti on suoraa sitaatti, lähestulkoon suora sitaatti (sanoja muutettu), samansisältöinen tulkinta asiasta vai viite siitä, että asiaa on käsitelty viitatussa julkaisussa. Tai jotain ihan muuta.</p><p>Ainakin omalla tieteealallamme yritämme karsia &ndash; usein aika kovakouraisesta &ndash; pois tällaista viittaustekniikkaa ja saada opiskelijat kertomaan selkeästi, mistä on kyse. Mielestäni ongelma ei ratkea vain käyttämällä esimerkiksi sitaattimerkkejä, vaan oikea tapa on kertoa sanallisesti, mistä on kyse. Esimerkiksi ylläolevassa tapauksessa pitäisi minun mielestäni kryptisen ilmaisun (Kylmäposki-Ruutana1999, s. 2) sijaan kirjoittaa selväsi esimerkiksi: &rdquo;samanlaiseen johtopäätökseen päätyy Kylmäposki-Ruutana (1999)&rdquo;, tai vaihtoehtoisesti kertoa, että &rdquo;tätä kysymystä on käsitelty myös Kylmäposki-Ruutanan (1999) julkaisussa&rdquo;, tai että &rdquo;Kylmäposki-Ruutana (1999) ilmaisee asian seuraavasti: &rdquo;sitaatti&rdquo;. Suomen kieli on suuri rikkaus, sen avulla voi asian ilmaista tarvittaessa riittävän selvästi; ei sanoja tarvitse pihistellä. Siksi toiseksi lähdeviittausten tarkoitus on palvella ja auttaa lukijaa paikantamaan ja lisäämään tietoa esillä olevasta asiasta. Siksi lähdeviitteiden pitää olla yksiselitteisiä. Ei niiden tarkoitus ole herättää kysymyksiä, mitähän tuokin nimi sulkeissa oikein tarkoittaa.</p><p>No onneksi viittaustekniikassa ollaan menossa oikeaan suuntaan. Hyvä neuvo niille, joiden käsissä on vieläkin vanhoja gradun tekemisen ohjeita, on se, että katsokaa laadukkaita kansainvälisiä aikakauskirjoja. Niistä saa hyvän mallin siitä, miten viittaukset asiallisesti ja teknisesti tehdään.</p><p>Mutta palataan vielä Huhtasaareen. Jos näitä lähdeviittausjuttuja (tai jopa plagiointia) ruvetaan ruotimaan, niin kohtuulista olisi, että ne tehtäisiin samalla tavalla kaikkien julkisuuden henkilöiden osalta &ndash; jos siihen nyt suurta tarvetta on. Vaalikampanjan alusviikko ei varmaankaan ole oikea aika siihen työhön. Otetaan nyt yksi esimerkki vertailun vuoksi. Jossain välissä katselin Alexander Stubbin väitöskirjaa ja ihmettelin hieman hänen viittaustekniikkaansa. Turnitin-ohjelma kertoi, että kirjan sisällöstä 38 % löytyy muista julkaisuista (osa toki aiemmista omista töistä). Outoa että esimerkiksi hänen työtään ei ole julkisuudessa ruodittu muistaakseni kertaakaan. Jos tiedeyhteisö rupeaa toden teolla ruotimaan aiempia meriittijulkaisuja, pitäisi ruotijoiden olla vähintäänkin värisokeita eikä missään tapauksessa vainukoiran vaiston varassa eteneviä poliitikkoja.&nbsp;</p> Tapaus Huhtasaaren seuraaminen on luvalla sanoen hieman hämmentävää. Graduja ja muita opinnäytetöitä tarkastaessa törmää jatkuvasti ongelmallisiin viittauksiin – joskus tosin myös suoranaiseen plagiointiin (jälkimmäiseen tosin ehkä vain kerran vuodessa). Hämmentävää nyt käytävä keskustelu onkin lähinnä siksi, että samanlaisia viittauksia, joita nyt ruoditaan, löytyy tuhansista graduista eri oppilaitoksissa.

Olisin valmis uskomaan, että suuri syy ongelmallisiin viittauksiin on niissä ohjeissa, joita aikanaan on jaettu opiskelijoille. Ainakin yhteiskuntatieteissä ohjeet ovat olleet huonoja, jopa vääriä, jos mittapuuna pitää tieteellistä julkaisukäytäntöä.

Niinpä vieläkin tuskastuttavan usein törmää teksteihin, joissa kappaleen lopussa on vain sulkumerkeissä viite tyyliin (Kylmäposki-Ruutana1999, s. 2). Mistään ei ilmene, tarkoittaako tämä sulkulause sitä, että teksti on suoraa sitaatti, lähestulkoon suora sitaatti (sanoja muutettu), samansisältöinen tulkinta asiasta vai viite siitä, että asiaa on käsitelty viitatussa julkaisussa. Tai jotain ihan muuta.

Ainakin omalla tieteealallamme yritämme karsia – usein aika kovakouraisesta – pois tällaista viittaustekniikkaa ja saada opiskelijat kertomaan selkeästi, mistä on kyse. Mielestäni ongelma ei ratkea vain käyttämällä esimerkiksi sitaattimerkkejä, vaan oikea tapa on kertoa sanallisesti, mistä on kyse. Esimerkiksi ylläolevassa tapauksessa pitäisi minun mielestäni kryptisen ilmaisun (Kylmäposki-Ruutana1999, s. 2) sijaan kirjoittaa selväsi esimerkiksi: ”samanlaiseen johtopäätökseen päätyy Kylmäposki-Ruutana (1999)”, tai vaihtoehtoisesti kertoa, että ”tätä kysymystä on käsitelty myös Kylmäposki-Ruutanan (1999) julkaisussa”, tai että ”Kylmäposki-Ruutana (1999) ilmaisee asian seuraavasti: ”sitaatti”. Suomen kieli on suuri rikkaus, sen avulla voi asian ilmaista tarvittaessa riittävän selvästi; ei sanoja tarvitse pihistellä. Siksi toiseksi lähdeviittausten tarkoitus on palvella ja auttaa lukijaa paikantamaan ja lisäämään tietoa esillä olevasta asiasta. Siksi lähdeviitteiden pitää olla yksiselitteisiä. Ei niiden tarkoitus ole herättää kysymyksiä, mitähän tuokin nimi sulkeissa oikein tarkoittaa.

No onneksi viittaustekniikassa ollaan menossa oikeaan suuntaan. Hyvä neuvo niille, joiden käsissä on vieläkin vanhoja gradun tekemisen ohjeita, on se, että katsokaa laadukkaita kansainvälisiä aikakauskirjoja. Niistä saa hyvän mallin siitä, miten viittaukset asiallisesti ja teknisesti tehdään.

Mutta palataan vielä Huhtasaareen. Jos näitä lähdeviittausjuttuja (tai jopa plagiointia) ruvetaan ruotimaan, niin kohtuulista olisi, että ne tehtäisiin samalla tavalla kaikkien julkisuuden henkilöiden osalta – jos siihen nyt suurta tarvetta on. Vaalikampanjan alusviikko ei varmaankaan ole oikea aika siihen työhön. Otetaan nyt yksi esimerkki vertailun vuoksi. Jossain välissä katselin Alexander Stubbin väitöskirjaa ja ihmettelin hieman hänen viittaustekniikkaansa. Turnitin-ohjelma kertoi, että kirjan sisällöstä 38 % löytyy muista julkaisuista (osa toki aiemmista omista töistä). Outoa että esimerkiksi hänen työtään ei ole julkisuudessa ruodittu muistaakseni kertaakaan. Jos tiedeyhteisö rupeaa toden teolla ruotimaan aiempia meriittijulkaisuja, pitäisi ruotijoiden olla vähintäänkin värisokeita eikä missään tapauksessa vainukoiran vaiston varassa eteneviä poliitikkoja. 

]]>
85 http://meeviren.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249405-plogiointi#comments Kotimaa Gradut Laura Huhtasaari Politiikka Presidentinvaali 2018 Presidentinvaalit 2018 Vaalit Väitöskirjat Fri, 19 Jan 2018 10:56:31 +0000 Matti Viren http://meeviren.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249405-plogiointi
Kepu pettää aina http://jyrkisaari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249370-kepu-pettaa-aina <p>Aktiivilain puolustajat vetoavat somessa toistuvasti työtä vieroksuviin yksilöihin, mutta vaikuttavuusarviointi ontuu: Vuosikymmenien raskaassa työssä loppuun kaluttujen elämä pilataan.<br /><br />Uudessa aktiivilaissa ei ole ikärajaa. Myös eläkeiän kynnyksellä olevan työttömän päivärahaa voidaan alentaa. Aktiivisuusvaatimukselta välttyvät ainoastaan työkyvyttömyyseläkepäätöstä odottavat, vammaistukia saavat sekä omais- ja perhehoitajina toimivat työttömät.</p><p>Nimenomaan työkyvyttömyyseläkepäätöstä odottavat, sillä on tapahtunut ennenkokematon kiristyminen sairauspäivärahojen, kuntoutustukien (entinen määräaikaiseläke) ja työkyvyttömyyseläkkeiden myöntämisessä.</p><p>Työkyvyttömät henkilöt sysätään toimeentulotuelle, jota ei voi saada ennen kuin kaikki omaisuus on mennyttä. Vastaavaa ei ole koettu yli 35 vuoteen kirjoittaa esim. ylilääkäri Olli Tenovuo.<br />Hyvä kysymys Keskustan Kela-Elli Aaltoselle on, minkälaiseen rotankoloon , haluatte nämä ihmiset ajaa, jotka ovat tilanteessaan yleensä lisäksi ilman omaa syytään?</p><p>Eduskuntavaalien 2015 alla Keskustan eräs teema oli &quot;Terveydeksi-vastuuta omasta hyvinvoinnista: meillä on suuri vastuu omasta ja lähimmäistemme hyvinvoinnista. Vaikutamme näihin asioihin elintavoillamme ja muilla valinnoillamme. Yhteiskunnan tehtävänä on luoda edellytykset ihmisten omalle vastuunotolle...&quot;</p><p>Ei ihme, että konkaripoliitikko Paavo Väyrynen on ajautunut eri linjoille Keskustapuolueen kanssa. Nyt 2018 onkin jo totaalisesti paljastunut miten Keskustapuolue on teemaansa käytännössä toteuttanut.<br />Se on laiminlyönyt hyvinvointivaltion vastuunottoa heikommasta osapuolesta, käyttää julkista valtaa ja julkista rahoitusta väärin. Keskustapuolueesta on tullut pankkiirien ja vakuutusyhtiöiden aisankannattaja...aivan kuten -90 alussa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Aktiivilain puolustajat vetoavat somessa toistuvasti työtä vieroksuviin yksilöihin, mutta vaikuttavuusarviointi ontuu: Vuosikymmenien raskaassa työssä loppuun kaluttujen elämä pilataan.

Uudessa aktiivilaissa ei ole ikärajaa. Myös eläkeiän kynnyksellä olevan työttömän päivärahaa voidaan alentaa. Aktiivisuusvaatimukselta välttyvät ainoastaan työkyvyttömyyseläkepäätöstä odottavat, vammaistukia saavat sekä omais- ja perhehoitajina toimivat työttömät.

Nimenomaan työkyvyttömyyseläkepäätöstä odottavat, sillä on tapahtunut ennenkokematon kiristyminen sairauspäivärahojen, kuntoutustukien (entinen määräaikaiseläke) ja työkyvyttömyyseläkkeiden myöntämisessä.

Työkyvyttömät henkilöt sysätään toimeentulotuelle, jota ei voi saada ennen kuin kaikki omaisuus on mennyttä. Vastaavaa ei ole koettu yli 35 vuoteen kirjoittaa esim. ylilääkäri Olli Tenovuo.
Hyvä kysymys Keskustan Kela-Elli Aaltoselle on, minkälaiseen rotankoloon , haluatte nämä ihmiset ajaa, jotka ovat tilanteessaan yleensä lisäksi ilman omaa syytään?

Eduskuntavaalien 2015 alla Keskustan eräs teema oli "Terveydeksi-vastuuta omasta hyvinvoinnista: meillä on suuri vastuu omasta ja lähimmäistemme hyvinvoinnista. Vaikutamme näihin asioihin elintavoillamme ja muilla valinnoillamme. Yhteiskunnan tehtävänä on luoda edellytykset ihmisten omalle vastuunotolle..."

Ei ihme, että konkaripoliitikko Paavo Väyrynen on ajautunut eri linjoille Keskustapuolueen kanssa. Nyt 2018 onkin jo totaalisesti paljastunut miten Keskustapuolue on teemaansa käytännössä toteuttanut.
Se on laiminlyönyt hyvinvointivaltion vastuunottoa heikommasta osapuolesta, käyttää julkista valtaa ja julkista rahoitusta väärin. Keskustapuolueesta on tullut pankkiirien ja vakuutusyhtiöiden aisankannattaja...aivan kuten -90 alussa.

]]>
3 http://jyrkisaari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249370-kepu-pettaa-aina#comments Politiikka Yhteiskunta Fri, 19 Jan 2018 04:25:09 +0000 Jyrki Saari http://jyrkisaari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249370-kepu-pettaa-aina
Se on sitten viimeinen presidentinvaalitaisto PV vs. SN http://karikilpio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249301-se-on-sitten-viimeinen-presidenttivaalitaisto-pv-vs-sn <p>&nbsp;UUTTA: NIINISTÖN KANNATUS ROMAHTANUT&nbsp; 58 prosenttiin&nbsp; - Alma Media.</p><p><a href="https://www.is.fi/presidentinvaalit2018/art-2000005530231.html" title="https://www.is.fi/presidentinvaalit2018/art-2000005530231.html">https://www.is.fi/presidentinvaalit2018/art-2000005530231.html</a></p><p>&nbsp;</p><p>HEHKUTTAA Ilta-Sanomat&hellip; &rdquo;Paavo Väyrysellä on viimeinen mahdollisuus päästä hakemaansa &rdquo;kärki/titteliotteluun&rdquo; Sauli Niinistön kanssa&hellip; Laukaisuyritykset ovat sen mukaisia&rdquo;, kirjoittaa Ilta-Sanomien politiikan uutistoimittaja Hanna&nbsp; Vesala raflaavasti&nbsp; heittäen.</p><p>MUTTA kummanko hyväksi&nbsp; Ilta-Sanomat ja sen toimittaja Vesala hehkuttavat?&nbsp; Syyllistyykö toimittaja&nbsp; Vesala&nbsp; huomaamattomasti samalla&nbsp; harkitsemattomaan&nbsp; piilomainontaankin?</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1)&nbsp; Istuvan presidentin&nbsp; Sauli Niinistön&nbsp; vaiko<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) Meppi Paavo Väyrysen&nbsp; puolesta&hellip; &nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)&nbsp; Tai jompaa kumpaa vastaan?</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)&nbsp; Mihin tällä jutulla pyritäänkään?</p><p>SYYLLISTYIKÖ&nbsp; toimittaja&nbsp; Vesala tajuamattaan Väyrysen hyväksi&nbsp; piilomainontaankin myyviä lööppejä rakennellessaan?&nbsp; Julkisuus kun on aina propagandaa poliitikoille hyvässä ja pahassa.</p><p><a href="https://www.is.fi/presidentinvaalit2018/art-2000005528221.html" title="https://www.is.fi/presidentinvaalit2018/art-2000005528221.html">https://www.is.fi/presidentinvaalit2018/art-2000005528221.html</a></p><p><br />IKILIIKKUJA-Väyrysen&nbsp; &rdquo;viimeisen taiston&rdquo; -&nbsp; PV vs. SN&nbsp; -&nbsp; laukaisuyritykset ovat sen mukaisia:</p><p>&nbsp;&nbsp; - Niinistöllä on epämääräinen NATO-kanta;<br />&nbsp;&nbsp; - Työväen presidenttinä olo&nbsp; on&nbsp; Niinistön &rdquo;feikki, valeasu &rdquo; eli<br />&nbsp;&nbsp; - Kokoomustaustainen Niinistö yrittää ratsastaa taas valtaan &rdquo;työväen pressana&rdquo; vilpillisesti vasemmiston asein.<br />&nbsp; - Niinistö pyrkii esiintymään mukamas koko kansan presidenttinä.</p><p>LISÄKYSYMYKSIÄ:&nbsp; Paavo Väyryseltä satelee sarjatulta mediassa&nbsp; Sauli Niinistön vastattavaksi:</p><p>&nbsp; - Suomi vietiin perustuslain vastaisesti ja edesvastuuttomasti ilman kansanäänestystä Niinistön ja Lipposen johdolla&nbsp; &euro;uroon ja EMUun:<br /><object width="648" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PwEbyUactDE?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/PwEbyUactDE?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="648" height="390"></embed></object> &nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp; - Niinistö on näyttänyt&nbsp; äskettäin hatarat taloustietonsa YLEn vaalitentissä;<br />&nbsp; - Suomi on kärsinyt taloudellisesti ja&nbsp; ylivelkaantuneena&nbsp; euromaan jäsenyydestään;<br />&nbsp; - Niinistö oli tukemassa Harri Holkerin (kok) hallituksen &rdquo;vahvan markan&rdquo; politiikkaa;<br />&nbsp; -&nbsp; Sauli Niinistö joutuu vastuuseen sanoistaan ja teoistaan viimeistään sitten, kun hän joutuu kohtaamaan minut (PV:n) vaalien toisella kierroksella, JOS niin käy&hellip;</p><p>Tuleeko sitä aikaa koskaan? Saako Suomi tähän aikaan sopivimman presidentin?</p><p><br /><a href="https://www.is.fi/presidentinvaalit2018/art-2000005527056.html" title="https://www.is.fi/presidentinvaalit2018/art-2000005527056.html">https://www.is.fi/presidentinvaalit2018/art-2000005527056.html</a></p><p><a href="http://www.paavovayrynen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249220-lisakysymyksia-sauli-niinistolle" title="http://www.paavovayrynen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249220-lisakysymyksia-sauli-niinistolle">http://www.paavovayrynen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249220-lisakysymyksia-...</a></p><p><a href="https://www.paavovayrynen.fi/2018/01/21/niinisto-joutuu-vastaamaan-viimeistaan-toisella-kierroksella" title="https://www.paavovayrynen.fi/2018/01/21/niinisto-joutuu-vastaamaan-viimeistaan-toisella-kierroksella">https://www.paavovayrynen.fi/2018/01/21/niinisto-joutuu-vastaamaan-viime...</a></p><p><a href="http://paavovayrynen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249487-niinisto-joutuu-vastaamaan-viimeistaan-toisella-kierroksella " title="http://paavovayrynen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249487-niinisto-joutuu-vastaamaan-viimeistaan-toisella-kierroksella ">http://paavovayrynen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249487-niinisto-joutuu-vas...</a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>MUTTA: Tuleeko tätä toista kierrosta, se riippuu äänistä?</p><p>PS. KESKEISTÄ on , etteivät gallupit äänestä, vaan äänestäjät. Kun äänet on annettu on myöhäistä pulista!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  UUTTA: NIINISTÖN KANNATUS ROMAHTANUT  58 prosenttiin  - Alma Media.

https://www.is.fi/presidentinvaalit2018/art-2000005530231.html

 

HEHKUTTAA Ilta-Sanomat… ”Paavo Väyrysellä on viimeinen mahdollisuus päästä hakemaansa ”kärki/titteliotteluun” Sauli Niinistön kanssa… Laukaisuyritykset ovat sen mukaisia”, kirjoittaa Ilta-Sanomien politiikan uutistoimittaja Hanna  Vesala raflaavasti  heittäen.

MUTTA kummanko hyväksi  Ilta-Sanomat ja sen toimittaja Vesala hehkuttavat?  Syyllistyykö toimittaja  Vesala  huomaamattomasti samalla  harkitsemattomaan  piilomainontaankin?

                              1)  Istuvan presidentin  Sauli Niinistön  vaiko
 
                              2) Meppi Paavo Väyrysen  puolesta…  

                              3)  Tai jompaa kumpaa vastaan?

                              4)  Mihin tällä jutulla pyritäänkään?

SYYLLISTYIKÖ  toimittaja  Vesala tajuamattaan Väyrysen hyväksi  piilomainontaankin myyviä lööppejä rakennellessaan?  Julkisuus kun on aina propagandaa poliitikoille hyvässä ja pahassa.

https://www.is.fi/presidentinvaalit2018/art-2000005528221.html


IKILIIKKUJA-Väyrysen  ”viimeisen taiston” -  PV vs. SN  -  laukaisuyritykset ovat sen mukaisia:

   - Niinistöllä on epämääräinen NATO-kanta;
   - Työväen presidenttinä olo  on  Niinistön ”feikki, valeasu ” eli
   - Kokoomustaustainen Niinistö yrittää ratsastaa taas valtaan ”työväen pressana” vilpillisesti vasemmiston asein.
  - Niinistö pyrkii esiintymään mukamas koko kansan presidenttinä.

LISÄKYSYMYKSIÄ:  Paavo Väyryseltä satelee sarjatulta mediassa  Sauli Niinistön vastattavaksi:

  - Suomi vietiin perustuslain vastaisesti ja edesvastuuttomasti ilman kansanäänestystä Niinistön ja Lipposen johdolla  €uroon ja EMUun:
http://www.youtube.com/watch?v=PwEbyUactDE  
 
  - Niinistö on näyttänyt  äskettäin hatarat taloustietonsa YLEn vaalitentissä;
  - Suomi on kärsinyt taloudellisesti ja  ylivelkaantuneena  euromaan jäsenyydestään;
  - Niinistö oli tukemassa Harri Holkerin (kok) hallituksen ”vahvan markan” politiikkaa;
  -  Sauli Niinistö joutuu vastuuseen sanoistaan ja teoistaan viimeistään sitten, kun hän joutuu kohtaamaan minut (PV:n) vaalien toisella kierroksella, JOS niin käy…

Tuleeko sitä aikaa koskaan? Saako Suomi tähän aikaan sopivimman presidentin?


https://www.is.fi/presidentinvaalit2018/art-2000005527056.html

http://www.paavovayrynen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249220-lisakysymyksia-sauli-niinistolle

https://www.paavovayrynen.fi/2018/01/21/niinisto-joutuu-vastaamaan-viimeistaan-toisella-kierroksella

http://paavovayrynen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249487-niinisto-joutuu-vastaamaan-viimeistaan-toisella-kierroksella                                                                                                                                      

MUTTA: Tuleeko tätä toista kierrosta, se riippuu äänistä?

PS. KESKEISTÄ on , etteivät gallupit äänestä, vaan äänestäjät. Kun äänet on annettu on myöhäistä pulista!

 

 

 

]]>
36 http://karikilpio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249301-se-on-sitten-viimeinen-presidenttivaalitaisto-pv-vs-sn#comments Politiikka Wed, 17 Jan 2018 18:12:06 +0000 Kari Kilpiö http://karikilpio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249301-se-on-sitten-viimeinen-presidenttivaalitaisto-pv-vs-sn
Havaintoja ennakkoäänestyksestä http://kosonenjuhapekka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249290-havaintoja-ennakkoaanestyksesta <p>Omalla vaalialueellani ennakkoäänestys näyttää alkaneen erityisen vilkkaana, varsinkin eläkeläiset ovat sankoin joukoin liikkeellä. Heitä oli ennakkoäänestyspaikalla jopa pitkäksi jonoksi saakka. Eli äänestäjäryhmä, jolla yleensä ei ole mikään kiire, kiirehtii antamaan äänensä ensimmäisten joukossa.</p><p>Kävin itse äänestämässä noin kello 14 aikoihin ja silloin ääniä oli annettu jo parin täyden laatikollisen verran ja kolmaskin oli täyttymässä kuorista. Äänestysprosentti saattaisi tämän havainnon perusteella nousta jopa edellisiä vaaleja korkeammaksi, joskin tämän havainnon virhemarginaali on +/- sata prosenttia.</p><p>Äänestäjien jonoista näyttivät&nbsp;puuttuvan hiukset jakaukselle kammatut ja silmälasipäiset&nbsp;kauppislaiset eikä hassuihin jamaika- tai villapipoihin sonnustautuneita äänestäjiäkään liiemmälti&nbsp;äänestyspaikalla notkunut.</p> Omalla vaalialueellani ennakkoäänestys näyttää alkaneen erityisen vilkkaana, varsinkin eläkeläiset ovat sankoin joukoin liikkeellä. Heitä oli ennakkoäänestyspaikalla jopa pitkäksi jonoksi saakka. Eli äänestäjäryhmä, jolla yleensä ei ole mikään kiire, kiirehtii antamaan äänensä ensimmäisten joukossa.

Kävin itse äänestämässä noin kello 14 aikoihin ja silloin ääniä oli annettu jo parin täyden laatikollisen verran ja kolmaskin oli täyttymässä kuorista. Äänestysprosentti saattaisi tämän havainnon perusteella nousta jopa edellisiä vaaleja korkeammaksi, joskin tämän havainnon virhemarginaali on +/- sata prosenttia.

Äänestäjien jonoista näyttivät puuttuvan hiukset jakaukselle kammatut ja silmälasipäiset kauppislaiset eikä hassuihin jamaika- tai villapipoihin sonnustautuneita äänestäjiäkään liiemmälti äänestyspaikalla notkunut.

]]>
8 http://kosonenjuhapekka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249290-havaintoja-ennakkoaanestyksesta#comments Kotimaa Politiikka Presidentinvaali 2018 Presidentinvaalit Wed, 17 Jan 2018 13:52:02 +0000 Juha-Pekka Kosonen http://kosonenjuhapekka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249290-havaintoja-ennakkoaanestyksesta
Lenininpuisto jää Helsinkiin! http://ottomeri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249259-lenininpuisto-jaa-helsinkiin <p>Tänään pidetyssä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa käsiteltiin sinisen valtuustoryhmän aloitetta Lenininpuiston nimeämiseksi Ukko-Pekan puistoksi.</p><p>Lautakuntamme lisäksi aloitteesta oli pyydetty nimistötoimikunnan lausunto. Nimistötoimikunta ei lausunnossaan puoltanut nimen muuttamista: &rdquo;kaupungin nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä&rdquo;. Lisäksi nimistötoimikunta totesi, että yli 40 vuotta käytössä ollut Lenininpuiston nimi on paikallishistoriallisesti merkittävä, laajalti tunnettu ja kiinteä osa helsinkiläistä nimimaisemaa.</p><p>Pääsyy nimen muuttamisen vastustamiseen liittyi kuitenkin ehdotettuun Ukko-Pekan puistoon. Ukko-Pekka -alkuisia paikannimiä on Kulosaaressa useita, minkä vuoksi myös uusien Ukko-Pekka &ndash;alkuisten paikannimien tulisi sijaita samassa kaupunginosassa. Tämän vuoksi Alppilassa sijaitsevaa puisto ei voida nimetä Kuolosaareen liittyvällä nimellä.</p><p>Virkatyönä valmistellussa lautakunnan lausuntoluonnoksessa yhdyttiin nimistötoimikunnan lausuntoon. Olin nimistötoimikunnan kanssa samaa mieltä siitä, ettei Ukko-Pekan puisto ollut esitetyistä syistä johtuen sopiva nimi. Sen sijaan olin sitä mieltä, että Lenininpuisto tulisi nimetä uudelleen. Tähän liittyen tein vastaehdotuksen.</p><p>Helsingissä on vaikuttanut monia suomalaisia merkkihenkilöitä, joiden mukaan ei ole vielä nimetty alueita. Nähdäkseni vasta sen jälkeen kun kaikille heille on saatu nimikkoalue, on syytä harkita jonkin alueen nimeämistä Vladimir Iljitsh Leninin mukaan. Jos edes silloin.</p><p>En yksinkertaisesti ymmärrä, miksi paljon kärsimystä aiheuttaneen ja kokonaisia kansanryhmiä alistaneen vallankumousjohtajan mukaan tulee olla nimettynä alue. On totta, että Leninillä oli rooli Suomen itsenäistymisessä, mutta se ei hyvitä hänen omille kansalaisilleen aiheuttamaa kärsimystä. Valitettavasti kaikki lautakuntamme jäsenet eivät kuitenkaan olleet kanssani samaa mieltä.</p><p>Tekemästäni vastaehdotuksesta äänestettiin. Ehdotukseni takana olivat keskusta, kristillisdemokraatit, ruotsalainen kansanpuolue ja yksi meidän kokoomusryhmästä. Esitystäni vastaan, siis Lenininpuiston nimen säilyttämisen puolesta olivat yksi vihreä (toinen äänesti tyhjää), vasemmistoliitto, demarit ja yksi kokoomuslainen. Kaksi äänesti tyhjää. Äänten mentyä tasan 5-5 puheenjohtajan ääni ratkaisi. Apulaispormestari Razmyarin äänellä lautakunta vastusti Lenininpuiston nimen muuttamista.</p><p>Näin ollen Helsingissä tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä jatkossakin olemaan Lenininpuisto. Hassua sinänsä, että samassa yhteydessä hyväksyttiin vastaehdotus, joka totesi, että vähemmistö Helsingin kaduista ja puistoista on nimetty naisten mukaan. Vastaehdotuksessa pidettiin tärkeänä, että tämä huomioidaan ja korjataan naisvaikuttajien mukaan nimettyjen katujen ja puistojen aliedustus. En tiedä kuinka tosissaan tämä esityksen voi ottaa. Muutamat esitystä kannattaneista kun eivät olleet valmiita naisosuuden kasvattamiseksi luopumaan edes ulkomaalaisen mieskommunistin mukaan nimetystä puistosta.</p><p>&nbsp;</p><p>Kauan eläköön Lenin!</p> Tänään pidetyssä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa käsiteltiin sinisen valtuustoryhmän aloitetta Lenininpuiston nimeämiseksi Ukko-Pekan puistoksi.

Lautakuntamme lisäksi aloitteesta oli pyydetty nimistötoimikunnan lausunto. Nimistötoimikunta ei lausunnossaan puoltanut nimen muuttamista: ”kaupungin nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä”. Lisäksi nimistötoimikunta totesi, että yli 40 vuotta käytössä ollut Lenininpuiston nimi on paikallishistoriallisesti merkittävä, laajalti tunnettu ja kiinteä osa helsinkiläistä nimimaisemaa.

Pääsyy nimen muuttamisen vastustamiseen liittyi kuitenkin ehdotettuun Ukko-Pekan puistoon. Ukko-Pekka -alkuisia paikannimiä on Kulosaaressa useita, minkä vuoksi myös uusien Ukko-Pekka –alkuisten paikannimien tulisi sijaita samassa kaupunginosassa. Tämän vuoksi Alppilassa sijaitsevaa puisto ei voida nimetä Kuolosaareen liittyvällä nimellä.

Virkatyönä valmistellussa lautakunnan lausuntoluonnoksessa yhdyttiin nimistötoimikunnan lausuntoon. Olin nimistötoimikunnan kanssa samaa mieltä siitä, ettei Ukko-Pekan puisto ollut esitetyistä syistä johtuen sopiva nimi. Sen sijaan olin sitä mieltä, että Lenininpuisto tulisi nimetä uudelleen. Tähän liittyen tein vastaehdotuksen.

Helsingissä on vaikuttanut monia suomalaisia merkkihenkilöitä, joiden mukaan ei ole vielä nimetty alueita. Nähdäkseni vasta sen jälkeen kun kaikille heille on saatu nimikkoalue, on syytä harkita jonkin alueen nimeämistä Vladimir Iljitsh Leninin mukaan. Jos edes silloin.

En yksinkertaisesti ymmärrä, miksi paljon kärsimystä aiheuttaneen ja kokonaisia kansanryhmiä alistaneen vallankumousjohtajan mukaan tulee olla nimettynä alue. On totta, että Leninillä oli rooli Suomen itsenäistymisessä, mutta se ei hyvitä hänen omille kansalaisilleen aiheuttamaa kärsimystä. Valitettavasti kaikki lautakuntamme jäsenet eivät kuitenkaan olleet kanssani samaa mieltä.

Tekemästäni vastaehdotuksesta äänestettiin. Ehdotukseni takana olivat keskusta, kristillisdemokraatit, ruotsalainen kansanpuolue ja yksi meidän kokoomusryhmästä. Esitystäni vastaan, siis Lenininpuiston nimen säilyttämisen puolesta olivat yksi vihreä (toinen äänesti tyhjää), vasemmistoliitto, demarit ja yksi kokoomuslainen. Kaksi äänesti tyhjää. Äänten mentyä tasan 5-5 puheenjohtajan ääni ratkaisi. Apulaispormestari Razmyarin äänellä lautakunta vastusti Lenininpuiston nimen muuttamista.

Näin ollen Helsingissä tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä jatkossakin olemaan Lenininpuisto. Hassua sinänsä, että samassa yhteydessä hyväksyttiin vastaehdotus, joka totesi, että vähemmistö Helsingin kaduista ja puistoista on nimetty naisten mukaan. Vastaehdotuksessa pidettiin tärkeänä, että tämä huomioidaan ja korjataan naisvaikuttajien mukaan nimettyjen katujen ja puistojen aliedustus. En tiedä kuinka tosissaan tämä esityksen voi ottaa. Muutamat esitystä kannattaneista kun eivät olleet valmiita naisosuuden kasvattamiseksi luopumaan edes ulkomaalaisen mieskommunistin mukaan nimetystä puistosta.

 

Kauan eläköön Lenin!

]]>
85 http://ottomeri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249259-lenininpuisto-jaa-helsinkiin#comments Kotimaa Helsinki Politiikka V.I. Lenin Tue, 16 Jan 2018 19:33:09 +0000 Otto Meri http://ottomeri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249259-lenininpuisto-jaa-helsinkiin
Hyvät presidenttiehdokkaat http://vekotin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249246-hyvat-presidenttiehdokkaat <p>Kuuntelin melkein koko lauantaipäivän Ylen radio-ohjelmia presidenttiehdokkaista ja tuli hirveän ikävä fiilis, kun yhtä lukuunottamatta ehdokkaita vain haukuttiin, kritisoitiin ja moitittiin. Vastarannan kiiski ilmoittautuu ja aionkin kertoa jokaisesta presidenttiehdokkaasta yhden hyvän sanan kuvailemaan hänen parempia ominaisuuksiaan. Toivon, että kommenteissa tällä kertaa keskitytään vain positiivisiin asioihin ehdokkaista.</p><p><strong>Pekka Haavisto</strong> on hyvä diplomaatti. Hän kuuntelee, ymmärtää, keskustelee eikä hosu tuomitsemaan.</p><p><strong>Paavo Väyrynen</strong> on hyvin osaava. Hänen osaaminen maailmasta, valtioista, päättäjistä, historiasta, nykypäivästä ja kulttuureista on valtava.</p><p><strong>Sauli Niinistö</strong> on hyvä poliitikko. Hän tuntee puolueet, politiikan pelin säännöt ja osaa tuoda puoluekoneistot mukaan tehokkaasti.</p><p><strong>Laura Huhtasaari</strong> on hyvä kristitty. Hänellä on raamatun armon ja rakkauden sanomaa aina matkassa mukana.</p><p><strong>Tuula Haatainen</strong> on hyvä feministi. Hän ei pelkää sanan käyttöä ja on valmis myös laajalti perustelemaan ja avaamaan sitä.</p><p><strong>Merja Kyllönen</strong> on hyvä vastavoima. Hän näkee maailmaa myös köyhän ja hyljeksityn silmin.</p><p><strong>Matti Vanhanen</strong> on hyvä viilipytty. Hän kestää kovatkin paineet maltillisena.</p><p><strong>Nils Torvalds</strong> on hyvä porvari. Perinteisen arvokkaat porvarilliset arvot löytävät hänestä modernin kodin.</p><p>Loppuun korostan vielä varoiksi, että edellä ei ole sarkastisia ilmaisuja. On luonnollista että moni em. sanoista on sellaisia että jotkut ottavat ne hyvänä, jotkut pahana. Niinpä. Siksihän tässä vaaleissa äänestetään. Ehdotan kuitenkin, että jokaiselle meille on yksi asia ennen muuta, missä presidentin pitäisi olla hyvä. Mieti se sana mieleesi ja mieti sitten kuka ehdokkaista sen toteuttaa.</p> Kuuntelin melkein koko lauantaipäivän Ylen radio-ohjelmia presidenttiehdokkaista ja tuli hirveän ikävä fiilis, kun yhtä lukuunottamatta ehdokkaita vain haukuttiin, kritisoitiin ja moitittiin. Vastarannan kiiski ilmoittautuu ja aionkin kertoa jokaisesta presidenttiehdokkaasta yhden hyvän sanan kuvailemaan hänen parempia ominaisuuksiaan. Toivon, että kommenteissa tällä kertaa keskitytään vain positiivisiin asioihin ehdokkaista.

Pekka Haavisto on hyvä diplomaatti. Hän kuuntelee, ymmärtää, keskustelee eikä hosu tuomitsemaan.

Paavo Väyrynen on hyvin osaava. Hänen osaaminen maailmasta, valtioista, päättäjistä, historiasta, nykypäivästä ja kulttuureista on valtava.

Sauli Niinistö on hyvä poliitikko. Hän tuntee puolueet, politiikan pelin säännöt ja osaa tuoda puoluekoneistot mukaan tehokkaasti.

Laura Huhtasaari on hyvä kristitty. Hänellä on raamatun armon ja rakkauden sanomaa aina matkassa mukana.

Tuula Haatainen on hyvä feministi. Hän ei pelkää sanan käyttöä ja on valmis myös laajalti perustelemaan ja avaamaan sitä.

Merja Kyllönen on hyvä vastavoima. Hän näkee maailmaa myös köyhän ja hyljeksityn silmin.

Matti Vanhanen on hyvä viilipytty. Hän kestää kovatkin paineet maltillisena.

Nils Torvalds on hyvä porvari. Perinteisen arvokkaat porvarilliset arvot löytävät hänestä modernin kodin.

Loppuun korostan vielä varoiksi, että edellä ei ole sarkastisia ilmaisuja. On luonnollista että moni em. sanoista on sellaisia että jotkut ottavat ne hyvänä, jotkut pahana. Niinpä. Siksihän tässä vaaleissa äänestetään. Ehdotan kuitenkin, että jokaiselle meille on yksi asia ennen muuta, missä presidentin pitäisi olla hyvä. Mieti se sana mieleesi ja mieti sitten kuka ehdokkaista sen toteuttaa.

]]>
9 http://vekotin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249246-hyvat-presidenttiehdokkaat#comments Kotimaa Politiikka Presidentinvaali 2018 Tue, 16 Jan 2018 17:01:15 +0000 Kyuu Eturautti http://vekotin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249246-hyvat-presidenttiehdokkaat
Suomen tulevaisuuden haasteet Sipilän mukaan http://karikilpio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249178-suomen-tulevaisuuden-haasteet-sipilan-mukaan <p>Pääministerin haastattelutunnilla 14.1.2018 Kesärannassa&nbsp; pääministeri Juha&nbsp; Sipilä esitteli lähiaikojen tulevaisuuden haasteita ja eri ajankohtaisia näkymiä Suomelle, EU:lle ja Keskustalle&nbsp; sekä päämisterinä että&nbsp; Keskustapuoleen puheenjohtajana olemiselleen ym&hellip;</p><p>Tässä ne ovat:&nbsp; (Kesto&nbsp; 57 minuuttia) . Esittäkää arvionne linjauksista.</p><p>&nbsp;</p><p>Pääministeri Sipilän haastattelutunti&nbsp; Kesärannassa 14.1.2018: (klo 16:32/15.1.2018. 3148 kuuntelijaa)</p><p><a href="https://areena.yle.fi/1-4324508" title="https://areena.yle.fi/1-4324508">https://areena.yle.fi/1-4324508</a></p><p>&nbsp;</p><p>MIHIN pääministeri Sipilä pohjimmiltaan omalta kohdaltaan pyrki Kesärannan haastattelussa?</p><p><a href="https://www.ess.fi/Mielipide/esalaiset/art2430195" title="https://www.ess.fi/Mielipide/esalaiset/art2430195">https://www.ess.fi/Mielipide/esalaiset/art2430195</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Pääministerin haastattelutunnilla 14.1.2018 Kesärannassa  pääministeri Juha  Sipilä esitteli lähiaikojen tulevaisuuden haasteita ja eri ajankohtaisia näkymiä Suomelle, EU:lle ja Keskustalle  sekä päämisterinä että  Keskustapuoleen puheenjohtajana olemiselleen ym…

Tässä ne ovat:  (Kesto  57 minuuttia) . Esittäkää arvionne linjauksista.

 

Pääministeri Sipilän haastattelutunti  Kesärannassa 14.1.2018: (klo 16:32/15.1.2018. 3148 kuuntelijaa)

https://areena.yle.fi/1-4324508

 

MIHIN pääministeri Sipilä pohjimmiltaan omalta kohdaltaan pyrki Kesärannan haastattelussa?

https://www.ess.fi/Mielipide/esalaiset/art2430195

]]>
17 http://karikilpio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249178-suomen-tulevaisuuden-haasteet-sipilan-mukaan#comments Politiikka Mon, 15 Jan 2018 14:16:09 +0000 Kari Kilpiö http://karikilpio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249178-suomen-tulevaisuuden-haasteet-sipilan-mukaan
Perustuslakituomioistuimelle tukea presidentiltä http://karikilpio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249147-perustuslakituomioistuimelle-tukea-presidentilta <p>Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mielestä perustuslakituomioistuimen perustaminen&nbsp; Suomeen tulee selvittää perusteellisesti.&nbsp; Turvautuuko presidenttiehdokas Niinistö tässä presidentinvaalipopulismiin?<br />&nbsp;&nbsp; - Asia pitää tutkia vakavasti joka kantilta. Kiire ei ole , vaan kannatan rauhallista paneutumista ja keskustelua aiheesta, totesi valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas Niinistö lauantaina Jyväskylässä.</p><p>&nbsp; Niinistön mukaan perustuslakituomioistuimesta &rdquo;saisimme juuri sen, mikä on varminta perustuslain ja sen tulkinnan kannalta.&rdquo;&nbsp; - Tutkittaisiinko siinä nykyiset ,aratkin asiat?</p><p>&nbsp;&nbsp; - Olin&nbsp; asian tutkimisen kannalla&nbsp; joskus&nbsp; 1990-luvulla istuessani eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.&nbsp; Sen jälkeen luovuin ajatuksesta, mutta palaan nyt alkuperäiseen kantaani.</p><p>Monissa muissa maissa on riippumaton perustuslakituomioistuin. Se arvioi, ovatko uudet lait ristiriidassa perustuslain kanssa.&nbsp; Suomessa tämän arvion tekee eduskunnan perustuslakivaliokunta eli käytännössä kansanedustajat, jotka itse myös säätävät lait. Voidaankin kysyä, ovatko perustuslakivailokunnan jäsenet jääviä päättämään lakien perustuslaillisuudesta vai eivät? Toisaalta voidaan kysyä myös, että ovatko maallikkomaiset kansanedustajat&nbsp; riittävän asiantuntevia ja riippumattomia&nbsp; perustuslain tutkinnoissaan? Vaarana on, että tulkinnat ovat poliittisia eivätkä puolueettomia.</p><p>Perustuslain tulkintaa on tarvittu hiljattain mm. sote-uudistuksen lainvalmistelussa.&nbsp; Poliitikoista perustuslakituomioistuimen kannalla ovat olleet&nbsp; muun muassa Eero Heinäluoma (sd), Timo Soini (siniset ), Anna-Maja Henriksson (rkp) ja Outi Mäkelä (kok).&nbsp; Lisäksi asiaa ovat kannattaneet Risto E.J. Penttilä&nbsp; ja Björn Wahlroos sekä&nbsp; lukuisat ihmiset US:n blogissa ja eri lehtien mielipidekirjoituksissa.</p><p>Perustuslakituomioistuin - Wikipedia:<br /><a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin" title="https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin">https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin</a></p><p><a href="http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ksml-perustuslakituomioistuin-saa-tukea-presidentti-niinistolta/781769" title="http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ksml-perustuslakituomioistuin-saa-tukea-presidentti-niinistolta/781769">http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ksml-perustuslakituomioistuin-saa-t...</a></p><p><a href="https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2429834#cxrecs_s" title="https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2429834#cxrecs_s">https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2429834#cxrecs_s</a></p><p><br />Outi Mäkeläkin (kok)&nbsp; haluaa Niinistön tavoin selvityksen perustuslakituomioistuimesta:<br /><a href="https://yle.fi/uutiset/3-7075943" title="https://yle.fi/uutiset/3-7075943">https://yle.fi/uutiset/3-7075943</a></p><p>Myös perussuomalaisten Aleksi Hernesniemi kannattaa perustuslakituomioistuinta&nbsp; Suomeen:<br /><a href="https://blogit.perussuomalaiset.fi/aleksi-hernesniemi/perustuslakituomioistuin-suomeen" title="https://blogit.perussuomalaiset.fi/aleksi-hernesniemi/perustuslakituomioistuin-suomeen">https://blogit.perussuomalaiset.fi/aleksi-hernesniemi/perustuslakituomio...</a></p><p><br />Perustuslakituomioistuinta ovat vastustaneet esimerkiksi pääministeri Juha Sipilä (kesk) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok).&nbsp;&nbsp; - Sipilältä saatiin vastaus pääministerin haastattelutunnilta&nbsp; 14.01.2018. Kesärannasta kommentissa #17. Sipilä pitää nykyistä järjestelmää nopeampana.</p><p>Googlen mukaan myös asianajajaliitto ei halua Suomeen perustuslakituomioistuinta , Vihreä Lanka&nbsp; toteaa.<br /><a href="https://www.vihrealanka.fi/uutiset-kotimaa/asianajajaliitto-ei-halua-suomeen-perustuslakituomioistuinta" title="https://www.vihrealanka.fi/uutiset-kotimaa/asianajajaliitto-ei-halua-suomeen-perustuslakituomioistuinta">https://www.vihrealanka.fi/uutiset-kotimaa/asianajajaliitto-ei-halua-suo...</a></p><p>Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vasl) vastustaa kirjoituksillaan perustuslakituomioistuimen perustamista&nbsp; mm. Hesarissa&nbsp;&nbsp; keskustan Tapani Töllin kanssa ym&hellip;<br /><a href="http://perustuslakiblogi.wordpress.com/2016/10/03/annika-lapintieihmisoikeudet-perustuslakivaliokunnan-tyossa" title="http://perustuslakiblogi.wordpress.com/2016/10/03/annika-lapintieihmisoikeudet-perustuslakivaliokunnan-tyossa">http://perustuslakiblogi.wordpress.com/2016/10/03/annika-lapintieihmisoi...</a></p><p>Itse kannatan presidentti&nbsp; Niinistön tavoin perustuslakituomioistuinta Suomeen. Ehkä Suomi ei ole vielä kypsä siihen?</p><p>&nbsp;</p><p>TARVITAANKO Suomessa perustuslakituomioistuinta?&nbsp; Mitä kritiikkiä voidaan siitä esittää?</p><p><a href="https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/92122/Harmainen_Antti-Jussi.pdf?sequence=1" title="https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/92122/Harmainen_Antti-Jussi.pdf?sequence=1">https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/92122/Harmainen_Antti-Juss...</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mielestä perustuslakituomioistuimen perustaminen  Suomeen tulee selvittää perusteellisesti.  Turvautuuko presidenttiehdokas Niinistö tässä presidentinvaalipopulismiin?
   - Asia pitää tutkia vakavasti joka kantilta. Kiire ei ole , vaan kannatan rauhallista paneutumista ja keskustelua aiheesta, totesi valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas Niinistö lauantaina Jyväskylässä.

  Niinistön mukaan perustuslakituomioistuimesta ”saisimme juuri sen, mikä on varminta perustuslain ja sen tulkinnan kannalta.”  - Tutkittaisiinko siinä nykyiset ,aratkin asiat?

   - Olin  asian tutkimisen kannalla  joskus  1990-luvulla istuessani eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.  Sen jälkeen luovuin ajatuksesta, mutta palaan nyt alkuperäiseen kantaani.

Monissa muissa maissa on riippumaton perustuslakituomioistuin. Se arvioi, ovatko uudet lait ristiriidassa perustuslain kanssa.  Suomessa tämän arvion tekee eduskunnan perustuslakivaliokunta eli käytännössä kansanedustajat, jotka itse myös säätävät lait. Voidaankin kysyä, ovatko perustuslakivailokunnan jäsenet jääviä päättämään lakien perustuslaillisuudesta vai eivät? Toisaalta voidaan kysyä myös, että ovatko maallikkomaiset kansanedustajat  riittävän asiantuntevia ja riippumattomia  perustuslain tutkinnoissaan? Vaarana on, että tulkinnat ovat poliittisia eivätkä puolueettomia.

Perustuslain tulkintaa on tarvittu hiljattain mm. sote-uudistuksen lainvalmistelussa.  Poliitikoista perustuslakituomioistuimen kannalla ovat olleet  muun muassa Eero Heinäluoma (sd), Timo Soini (siniset ), Anna-Maja Henriksson (rkp) ja Outi Mäkelä (kok).  Lisäksi asiaa ovat kannattaneet Risto E.J. Penttilä  ja Björn Wahlroos sekä  lukuisat ihmiset US:n blogissa ja eri lehtien mielipidekirjoituksissa.

Perustuslakituomioistuin - Wikipedia:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ksml-perustuslakituomioistuin-saa-tukea-presidentti-niinistolta/781769

https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2429834#cxrecs_s


Outi Mäkeläkin (kok)  haluaa Niinistön tavoin selvityksen perustuslakituomioistuimesta:
https://yle.fi/uutiset/3-7075943

Myös perussuomalaisten Aleksi Hernesniemi kannattaa perustuslakituomioistuinta  Suomeen:
https://blogit.perussuomalaiset.fi/aleksi-hernesniemi/perustuslakituomioistuin-suomeen


Perustuslakituomioistuinta ovat vastustaneet esimerkiksi pääministeri Juha Sipilä (kesk) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok).   - Sipilältä saatiin vastaus pääministerin haastattelutunnilta  14.01.2018. Kesärannasta kommentissa #17. Sipilä pitää nykyistä järjestelmää nopeampana.

Googlen mukaan myös asianajajaliitto ei halua Suomeen perustuslakituomioistuinta , Vihreä Lanka  toteaa.
https://www.vihrealanka.fi/uutiset-kotimaa/asianajajaliitto-ei-halua-suomeen-perustuslakituomioistuinta

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vasl) vastustaa kirjoituksillaan perustuslakituomioistuimen perustamista  mm. Hesarissa   keskustan Tapani Töllin kanssa ym…
http://perustuslakiblogi.wordpress.com/2016/10/03/annika-lapintieihmisoikeudet-perustuslakivaliokunnan-tyossa

Itse kannatan presidentti  Niinistön tavoin perustuslakituomioistuinta Suomeen. Ehkä Suomi ei ole vielä kypsä siihen?

 

TARVITAANKO Suomessa perustuslakituomioistuinta?  Mitä kritiikkiä voidaan siitä esittää?

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/92122/Harmainen_Antti-Jussi.pdf?sequence=1

 

 

 

 

]]>
18 http://karikilpio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249147-perustuslakituomioistuimelle-tukea-presidentilta#comments Politiikka Sun, 14 Jan 2018 21:02:42 +0000 Kari Kilpiö http://karikilpio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249147-perustuslakituomioistuimelle-tukea-presidentilta
Vuosi 1918 http://paavovayrynen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249068-vuosi-1918 <p>Tampereen yliopistolla eilen järjestetyssä vaalikeskustelussa meiltä kysyttiin sukumme kokemuksista vuoden 1918 kansalaissodan tapahtumissa.</p><p>Kerroin, että isosetäni Aapeli Väyrynen, isoisäni Juho Väyrysen (1881-1976) veli, oli joutunut 18-vuotiaana Tammisaaren vankileirille. Hän ei ollut osallistunut taisteluihin, mutta ollut muuten mukana punaisten toiminnassa.</p><p>Isoisäni Juho Väyrynen ei ollut mukana sodassa, mutta hän oli aktiivinen vasemmistolainen. Vuonna 1930 hänet erotettiin kommunistilakien nojalla Simon valtuustosta. Hän palasi myöhemmin ja toimi vielä 1950-luvulla kansandemokraattien valtuutettuna. Vakaumuksensa hän säilytti kuolemaansa saakka, mutta minua hän kertoi 1970-luvulla äänestäneensä.</p><p>Isäni Eemeli Väyrynen (1910-2011) ei päässyt vuonna 1929 suorittamaan asepalvelustaan. Syyksi sanottiin &rdquo;pysyväinen sydänvika&rdquo;.</p><p>Ei hänen sydäntään mikään vaivannut. Todellinen syy oli, että suojeluskuntalaiset olivat pitäneet häntä yhteiskunnallisesti epäluotettavana sillä perusteella, että hänen isänsä oli kruununtorppari ja vasemmistososialisti. Kutsunta-asiakirjoihin isän &rdquo;kansalaiskunnoksi&rdquo; merkittiin numero 3. Jatkosotaan isä kelpuutettiin ja hän oli mukana myös Lapin sodassa.</p><p>Isäni ja hänen kaikki sisarensa ja veljensä olivat maalaisliittolaisia. Tästä huolimatta kilpailijoiden tukijoukot vuoden 1970 eduskuntavaalien alla levittivät väitteitä, että olen epäluotettava, kun isäni poliittinen kanta on epämääräinen ja kun isoisäni oli ollut Simon johtavia kommunisteja.</p><p>Kansalaissota oli hirvittävä murhenäytelmä, joka ei saa koskaan toistua. Oppia meidän on otettava myös sodan jälkeisistä tapahtumista.</p><p>1920- ja 1930-luvuilla Suomessa koettiin voimakas oikeistovirtaus. Vasemmisto oli suljettu yhteiskunnallisen vallankäytön ulkopuolelle. Suhteita Neuvostoliittoon rasitti oikeiston jopa aseellinen toiminta Karjalan &rdquo;vapauttamiseksi&rdquo;.</p><p>1930-luvulla oikeistoa johti P. E. Svinhufvud. Vuoden 1936 eduskuntavaalien jälkeen hän tasavallan presidenttinä esti punamultahallituksen muodostamisen.</p><p>Seuraavan vuoden presidentinvaaleissa oikeistovoimat yli puoluerajojen kokoontuivat yhteen turvatakseen Svinhufvudin uudelleenvalinnan. Sosialidemokraatit kuitenkin ratkaisivat vaalin Maalaisliiton Kyösti Kallion eduksi. Hänen valintansa avasi tien punamultayhteistyölle. Tämä oli niissä oloissa ratkaisevan tärkeää maan tulevaisuutta ajatellen.</p><p>Nytkin Suomessa on vallalla voimakas kokoomuspuolueen johtama oikeistosuuntaus.</p><p>Euroopan unionin ja euroalueen puitteissa Suomen itsenäisyyttä murennetaan. Meitä,hivutetaan kohti sotilaallista liittoutumista, Nato-jäsenyyttä ja vastakkainasettelua Venäjän kanssa.</p><p>Viimeisten kymmenen vuoden aikana elintasomme on alentunut, köyhyys lisääntynyt ja valtio pahasti velkaantunut. On meneillään ennen näkemätön yksityistäminen ja alueellinen keskittäminen.</p><p>Yhtäläisyys 1930-lukuun on siinäkin, että oikeistovoimat yli puoluerajojen ovat valtamedian tukemina liittoutuneet turvaamaan Sauli Niinistön uudelleenvalinnan. Jos ne tässä onnistuvat, oikeistovirtaus jatkuu ja voimistuu.</p><p>Merkille pantavaa on, että Niinístön tueksi on kerätty talouselämän piiristä peräti 1,5 miljoonan suuruinen vaalirahoitus. Rahaa tulee erityisesti niiltä, jotka hyötyvät taloudellisesti yksityistämisestä ja suurkaupunkien rajusta kasvusta. Kärsijöinä ovat erityisesti pienituloiset ja vähävaraiset ihmiset kautta maan, mutta myös koko muu Suomi.</p><p>Presidentinvaalien kautta Suomelle voidaan osoittaa uusi kestävä suunta sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa että maamme sisäisessä kehitystyössä.</p><p>Lahjoitin eilen Tampereen yliopiston kirjastoon kaksi kappaletta teostani &rdquo;Eemeli Väyrysen vuosista&rdquo;, jossa kerron myös sukumme kokemuksista vuoden 1918 tapahtumissa ja niiden jälkeen.</p> Tampereen yliopistolla eilen järjestetyssä vaalikeskustelussa meiltä kysyttiin sukumme kokemuksista vuoden 1918 kansalaissodan tapahtumissa.

Kerroin, että isosetäni Aapeli Väyrynen, isoisäni Juho Väyrysen (1881-1976) veli, oli joutunut 18-vuotiaana Tammisaaren vankileirille. Hän ei ollut osallistunut taisteluihin, mutta ollut muuten mukana punaisten toiminnassa.

Isoisäni Juho Väyrynen ei ollut mukana sodassa, mutta hän oli aktiivinen vasemmistolainen. Vuonna 1930 hänet erotettiin kommunistilakien nojalla Simon valtuustosta. Hän palasi myöhemmin ja toimi vielä 1950-luvulla kansandemokraattien valtuutettuna. Vakaumuksensa hän säilytti kuolemaansa saakka, mutta minua hän kertoi 1970-luvulla äänestäneensä.

Isäni Eemeli Väyrynen (1910-2011) ei päässyt vuonna 1929 suorittamaan asepalvelustaan. Syyksi sanottiin ”pysyväinen sydänvika”.

Ei hänen sydäntään mikään vaivannut. Todellinen syy oli, että suojeluskuntalaiset olivat pitäneet häntä yhteiskunnallisesti epäluotettavana sillä perusteella, että hänen isänsä oli kruununtorppari ja vasemmistososialisti. Kutsunta-asiakirjoihin isän ”kansalaiskunnoksi” merkittiin numero 3. Jatkosotaan isä kelpuutettiin ja hän oli mukana myös Lapin sodassa.

Isäni ja hänen kaikki sisarensa ja veljensä olivat maalaisliittolaisia. Tästä huolimatta kilpailijoiden tukijoukot vuoden 1970 eduskuntavaalien alla levittivät väitteitä, että olen epäluotettava, kun isäni poliittinen kanta on epämääräinen ja kun isoisäni oli ollut Simon johtavia kommunisteja.

Kansalaissota oli hirvittävä murhenäytelmä, joka ei saa koskaan toistua. Oppia meidän on otettava myös sodan jälkeisistä tapahtumista.

1920- ja 1930-luvuilla Suomessa koettiin voimakas oikeistovirtaus. Vasemmisto oli suljettu yhteiskunnallisen vallankäytön ulkopuolelle. Suhteita Neuvostoliittoon rasitti oikeiston jopa aseellinen toiminta Karjalan ”vapauttamiseksi”.

1930-luvulla oikeistoa johti P. E. Svinhufvud. Vuoden 1936 eduskuntavaalien jälkeen hän tasavallan presidenttinä esti punamultahallituksen muodostamisen.

Seuraavan vuoden presidentinvaaleissa oikeistovoimat yli puoluerajojen kokoontuivat yhteen turvatakseen Svinhufvudin uudelleenvalinnan. Sosialidemokraatit kuitenkin ratkaisivat vaalin Maalaisliiton Kyösti Kallion eduksi. Hänen valintansa avasi tien punamultayhteistyölle. Tämä oli niissä oloissa ratkaisevan tärkeää maan tulevaisuutta ajatellen.

Nytkin Suomessa on vallalla voimakas kokoomuspuolueen johtama oikeistosuuntaus.

Euroopan unionin ja euroalueen puitteissa Suomen itsenäisyyttä murennetaan. Meitä,hivutetaan kohti sotilaallista liittoutumista, Nato-jäsenyyttä ja vastakkainasettelua Venäjän kanssa.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana elintasomme on alentunut, köyhyys lisääntynyt ja valtio pahasti velkaantunut. On meneillään ennen näkemätön yksityistäminen ja alueellinen keskittäminen.

Yhtäläisyys 1930-lukuun on siinäkin, että oikeistovoimat yli puoluerajojen ovat valtamedian tukemina liittoutuneet turvaamaan Sauli Niinistön uudelleenvalinnan. Jos ne tässä onnistuvat, oikeistovirtaus jatkuu ja voimistuu.

Merkille pantavaa on, että Niinístön tueksi on kerätty talouselämän piiristä peräti 1,5 miljoonan suuruinen vaalirahoitus. Rahaa tulee erityisesti niiltä, jotka hyötyvät taloudellisesti yksityistämisestä ja suurkaupunkien rajusta kasvusta. Kärsijöinä ovat erityisesti pienituloiset ja vähävaraiset ihmiset kautta maan, mutta myös koko muu Suomi.

Presidentinvaalien kautta Suomelle voidaan osoittaa uusi kestävä suunta sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa että maamme sisäisessä kehitystyössä.

Lahjoitin eilen Tampereen yliopiston kirjastoon kaksi kappaletta teostani ”Eemeli Väyrysen vuosista”, jossa kerron myös sukumme kokemuksista vuoden 1918 tapahtumissa ja niiden jälkeen.

]]>
15 http://paavovayrynen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249068-vuosi-1918#comments Kotimaa Politiikka Sat, 13 Jan 2018 07:17:53 +0000 Paavo Väyrynen http://paavovayrynen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249068-vuosi-1918
Piru kirkossa http://juhasalden.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249064-piru-kirkossa <p>Olen itekseni sanonut, että jos haluat löytää paholaisen niin mene kirkkoon. Viimeajat ovat osoittaneet sen todeksi. Evankelisluterilainen kansankirkko on kaikkea muuta, kun se paikka jossa esim. minut kastettiin. Kirkon pirullisuus alkoi jo lapsuudessani väkipalkolla jumalanpalveluksiin raahaamisiin peruskouluaikana ja minua rangaistiin mm. nuhteluna koska en laulanut virsiä väkisin. Tästä tuli minulle henkilökohtainen kontaktini myös Akseli Koskelan manitsemiini papinperkeleisiin.</p><p>Myöhemmin yläasteiässä luokanvalvojani sai raivonpurkauksen, koska muiden poikien tavoin en suosutnut menemään ollenkaan kirkkoon vaan muiden poikein tavoin jäin aulaan. Luokanvalvojani reaktio asiaan oli, etten saanut lukukauden todistusta kun vasta maaliskuussa. Sovin myöhemmin asian aikuisiässä vanhan opettajatterini kanssa ja meillä oli jopa hyvät välit aina hänen poismenoon saakka.&nbsp;</p><p>Nyt aivan lähiaikoina on otsikoihin noussut Helsingin piispaksi noussut Teemu Laajasalo ja hänen luottokortin käyttö. Asia ei ole aivan niin yksiselitteinen kuten uutisotsikot ovat antaneet ymmärtää. Visa on vinkunut kirkossa ennenkin, mutta olennaista on se kuka vinguttaa Visaa ensin ja kuka vinkuu sen jälkeen.&nbsp;&nbsp;</p><p>Väitän ettei Teemu Laajasalon asiasta mainittaisi sanallakaan, ellei kirkko olisi avannut oviaan homoille ja lesboille. Nyt asiasta näyttävimmin esille tullut henkilö on Johanna Korhonen, joka oli aikaisemmin esillä entisenä Lapin Kansan päätoimittajana ja hänen potkunsa sai merkittävää mediahuomiota hänen kuuluessa seksuaalivähemmistöön.&nbsp; Oli niin tai näin, mutta seksuaalivähemmistöön kuuluminen saattoikin olla tekaistu syy, sillä voi siihenkin kuuluminen tehdä henkilöstä ikävän ihmisen ja itse suuntautuminen oli mikä tahansa ei tee tosiasiaa toiseksi.</p><p>Edellisen piispan Irja Askolan luottokortin käyttö on ollut hyväksytympää, koska hän on pitänyt jumalanpalveluksia homoille ja lesboille. Tosin raamattu Mooseksen kirjassa sanoo, että &quot;älä makaa miesten kanssa kuten makaat naisten kanssa&quot;, mutta nyt sekin on vääristetty Jeesuksen lähimmäisenrakkautena. Joka tapauksessa on myös totta, että Korhosen suosikki Helsingin&nbsp; piispaksi oli toinen henkilö ja tässä Laajasalon ympärillä olevassa kohussa on myös kyse selvästä ajojahdista. LGBT - ihmiset nostavat omat suosikkinsa kirkon sisällä, kun se ovi on heille avattu. Piispan valintaan liittyvä loanheitto muistuttaa Yhdysvaltojen presidentin valinnan ympärillä käytävää kampanjaa. Viatonta osapuolta tässä ei ole. Piru asuu kirkossa ja voi hyvin.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Olen itekseni sanonut, että jos haluat löytää paholaisen niin mene kirkkoon. Viimeajat ovat osoittaneet sen todeksi. Evankelisluterilainen kansankirkko on kaikkea muuta, kun se paikka jossa esim. minut kastettiin. Kirkon pirullisuus alkoi jo lapsuudessani väkipalkolla jumalanpalveluksiin raahaamisiin peruskouluaikana ja minua rangaistiin mm. nuhteluna koska en laulanut virsiä väkisin. Tästä tuli minulle henkilökohtainen kontaktini myös Akseli Koskelan manitsemiini papinperkeleisiin.

Myöhemmin yläasteiässä luokanvalvojani sai raivonpurkauksen, koska muiden poikien tavoin en suosutnut menemään ollenkaan kirkkoon vaan muiden poikein tavoin jäin aulaan. Luokanvalvojani reaktio asiaan oli, etten saanut lukukauden todistusta kun vasta maaliskuussa. Sovin myöhemmin asian aikuisiässä vanhan opettajatterini kanssa ja meillä oli jopa hyvät välit aina hänen poismenoon saakka. 

Nyt aivan lähiaikoina on otsikoihin noussut Helsingin piispaksi noussut Teemu Laajasalo ja hänen luottokortin käyttö. Asia ei ole aivan niin yksiselitteinen kuten uutisotsikot ovat antaneet ymmärtää. Visa on vinkunut kirkossa ennenkin, mutta olennaista on se kuka vinguttaa Visaa ensin ja kuka vinkuu sen jälkeen.  

Väitän ettei Teemu Laajasalon asiasta mainittaisi sanallakaan, ellei kirkko olisi avannut oviaan homoille ja lesboille. Nyt asiasta näyttävimmin esille tullut henkilö on Johanna Korhonen, joka oli aikaisemmin esillä entisenä Lapin Kansan päätoimittajana ja hänen potkunsa sai merkittävää mediahuomiota hänen kuuluessa seksuaalivähemmistöön.  Oli niin tai näin, mutta seksuaalivähemmistöön kuuluminen saattoikin olla tekaistu syy, sillä voi siihenkin kuuluminen tehdä henkilöstä ikävän ihmisen ja itse suuntautuminen oli mikä tahansa ei tee tosiasiaa toiseksi.

Edellisen piispan Irja Askolan luottokortin käyttö on ollut hyväksytympää, koska hän on pitänyt jumalanpalveluksia homoille ja lesboille. Tosin raamattu Mooseksen kirjassa sanoo, että "älä makaa miesten kanssa kuten makaat naisten kanssa", mutta nyt sekin on vääristetty Jeesuksen lähimmäisenrakkautena. Joka tapauksessa on myös totta, että Korhosen suosikki Helsingin  piispaksi oli toinen henkilö ja tässä Laajasalon ympärillä olevassa kohussa on myös kyse selvästä ajojahdista. LGBT - ihmiset nostavat omat suosikkinsa kirkon sisällä, kun se ovi on heille avattu. Piispan valintaan liittyvä loanheitto muistuttaa Yhdysvaltojen presidentin valinnan ympärillä käytävää kampanjaa. Viatonta osapuolta tässä ei ole. Piru asuu kirkossa ja voi hyvin.

 

]]>
4 http://juhasalden.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249064-piru-kirkossa#comments Kirkko Politiikka Seurakunta Yhteiskunta Sat, 13 Jan 2018 06:28:00 +0000 Juha Salden http://juhasalden.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249064-piru-kirkossa
STOP HALPATYÖMARKKINOILLE JA IHMISKAUPALLE http://jyrkisaari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249033-stop-haltatyomarkkinoille-ja-ihmiskaupalle <p>Hallituksen agenda on selvä: halpatyömarkkinat. Onko Suomi siis alhaisen laadun maa? Pakottaako huoltosuhde? Nouseeko BKT huimasti halpatyömarkkinoista?<br /><br />Mikään noista ei ole juurisyy. Se on poliittisrakenteellinen korruptio. Pankkiirien ja poliitikkojen koalitio on houkutellut suomalaisen pääoman virtaa pois suomesta ajat sitten, esim. kilpailijamaihin kuten ruotsi. Suomen halpatyömarkkinat olisi sille etu, koska se ostaa suomesta.<br /><br />Juhana &quot;myyrä&quot; Vartiainen kutsui tänne kilpailijamaa ruotsista Anders &quot;perverssi&quot; Borg:n mukamamas konsultaatiota antamaan. Antoi Borg konsultaatiota tai ei, niin se on merkityksetöntä. Hallitus ei ole toteuttanut, eikä toteuttamassa mitään sellaista kuinka ruotsin hallinto luotsasi työvoimapolitiikkaansa lamasta 2008. Ruotsi työllisti hyvällä palkalla paljon väkeä julkisyhteisöille.</p><p><br />Samantapaisesti kävi -90 luvun lamassa, ruotsissa toteutettiin hyvää hallintoa, suomessa ei. Suomessa luotsattiin yrittäjäperheet haaksirikkoon. Seurauksena yhteiskunnalliset ongelmat jatkuvat edelleen objektiivisesti tarkasteltuna. Subjektiivisesti tarkasteltuna esimerkki: Ennen tuota -90 luvun joukkotuhontaa kykenin työllistämään n.163 henkilöä, se jälkeen satunnaisesti 0-5.<br /><br />Halpatyömarkkinat ovat läheisessä yhteydessä ihmiskaupparikollisuuteen. Ne ovat haavoittuvassa asemassa olevien hyväksikäyttöä häpellisten voittojen tavoitteluksi määrävässä markkina-asemassa oleville.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Hallituksen agenda on selvä: halpatyömarkkinat. Onko Suomi siis alhaisen laadun maa? Pakottaako huoltosuhde? Nouseeko BKT huimasti halpatyömarkkinoista?

Mikään noista ei ole juurisyy. Se on poliittisrakenteellinen korruptio. Pankkiirien ja poliitikkojen koalitio on houkutellut suomalaisen pääoman virtaa pois suomesta ajat sitten, esim. kilpailijamaihin kuten ruotsi. Suomen halpatyömarkkinat olisi sille etu, koska se ostaa suomesta.

Juhana "myyrä" Vartiainen kutsui tänne kilpailijamaa ruotsista Anders "perverssi" Borg:n mukamamas konsultaatiota antamaan. Antoi Borg konsultaatiota tai ei, niin se on merkityksetöntä. Hallitus ei ole toteuttanut, eikä toteuttamassa mitään sellaista kuinka ruotsin hallinto luotsasi työvoimapolitiikkaansa lamasta 2008. Ruotsi työllisti hyvällä palkalla paljon väkeä julkisyhteisöille.


Samantapaisesti kävi -90 luvun lamassa, ruotsissa toteutettiin hyvää hallintoa, suomessa ei. Suomessa luotsattiin yrittäjäperheet haaksirikkoon. Seurauksena yhteiskunnalliset ongelmat jatkuvat edelleen objektiivisesti tarkasteltuna. Subjektiivisesti tarkasteltuna esimerkki: Ennen tuota -90 luvun joukkotuhontaa kykenin työllistämään n.163 henkilöä, se jälkeen satunnaisesti 0-5.

Halpatyömarkkinat ovat läheisessä yhteydessä ihmiskaupparikollisuuteen. Ne ovat haavoittuvassa asemassa olevien hyväksikäyttöä häpellisten voittojen tavoitteluksi määrävässä markkina-asemassa oleville.

]]>
0 http://jyrkisaari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249033-stop-haltatyomarkkinoille-ja-ihmiskaupalle#comments Politiikka Yhteiskunta Fri, 12 Jan 2018 12:47:13 +0000 Jyrki Saari http://jyrkisaari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249033-stop-haltatyomarkkinoille-ja-ihmiskaupalle
Työttömällä ei ole turvapaikkaa http://01234x.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249022-tyottomalla-ei-ole-turvapaikkaa <p>Keväällä ministerit puhuivat paljon arvoistaan ja ihmiskuvastaan. Nyt näemme mitä ne tarkoittavat tekoina. Heikointa painetaan syväkyykkyyn ja syyllistetään. Perustuslaki ja työttömät ovat hallitukselle ilmaa. Pakkohaulla ja aktiivimallilla sanotaan suoraan, että työttömät ovat passiivista massaa, vaikka elämäntilanteet ovat hyvin yksilöllisiä.</p><p>Hallitus leveilee Suomen parantuneella taloudella. Se on kuitenkin kohentunut maailman talouden imussa hallituksesta huolimatta. Maailman taloutta ei käännetty sairaanhoitajien lomarahojen leikkauksilla, eikä aktiivimallilla. Suomea ei pelasteta edes nollatuntisopimuksilla.</p><p>Jos työhakemuksiin ei saa palautetta tai työllisyyskursseja ei ole, niin työtön saa sankitiot. Kun hallitus tössii, niin työtön kituuttaa. Hallitus lähtee siitä, että optiot motivoivat hyväosaisia ja keppi niitä, joilla ei ole mitään. Sopeutumiseläkkeellä olevaa kansanedustajaa raha ei tietenkään passivoi.</p><p>Jos asut pääkaupunkiseudulla, sinun on muutettava töihin maalle. Jos olet jo maalla, jätä vanhukset, perhe ja tykkymetsät ja muuta Helsinkiin. Ole liikkeessä, irtolainen, sillä työttömällä ei ole turvapaikkaa. Keskiluokka kuihtuu ja tilalle syntyy yhteiskuntaluokka, jolla ei ole neuvotteluvoimaa eikä kotiseutua. Se on se sininen tulevaisuus.</p><p>Aktiivimalli ykkönen, kakkonen... ne kaikki iskevät sinuunkin tai läheisiisi. Työurat ovat pitkiä ja jatkossa vielä pitempiä. Sen aikana voi tapahtua mitä tahansa. Voi mennä työpaikka, sairastua tai kovasta yrittämisestä huolimatta tulla konkurssi. Taantumassa, noususuhdanteen jälkeen näillä leikkauksilla on erityisen draamaattiset vaikutukset. Jokainen haluaa elättää itsensä ja työttömyyden aleneminen osoittaa, että työttömät ovat aktiivisia. Pakkokeinot ovat paras tapa tappaa oma-aloitteisuus ja tehdä työmarkkinoista teatteria.</p><p>Lakimiehet etsivät parasta aikaa aktiivimallia vastustavasta kansalaisaloitteesta muotovirheitä. Tämä on halveksittavaa. Nyt on oppisition ryhdistäydyttävä ja yhdistettävä voimansa lain kaatamiseksi. &nbsp;&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Keväällä ministerit puhuivat paljon arvoistaan ja ihmiskuvastaan. Nyt näemme mitä ne tarkoittavat tekoina. Heikointa painetaan syväkyykkyyn ja syyllistetään. Perustuslaki ja työttömät ovat hallitukselle ilmaa. Pakkohaulla ja aktiivimallilla sanotaan suoraan, että työttömät ovat passiivista massaa, vaikka elämäntilanteet ovat hyvin yksilöllisiä.

Hallitus leveilee Suomen parantuneella taloudella. Se on kuitenkin kohentunut maailman talouden imussa hallituksesta huolimatta. Maailman taloutta ei käännetty sairaanhoitajien lomarahojen leikkauksilla, eikä aktiivimallilla. Suomea ei pelasteta edes nollatuntisopimuksilla.

Jos työhakemuksiin ei saa palautetta tai työllisyyskursseja ei ole, niin työtön saa sankitiot. Kun hallitus tössii, niin työtön kituuttaa. Hallitus lähtee siitä, että optiot motivoivat hyväosaisia ja keppi niitä, joilla ei ole mitään. Sopeutumiseläkkeellä olevaa kansanedustajaa raha ei tietenkään passivoi.

Jos asut pääkaupunkiseudulla, sinun on muutettava töihin maalle. Jos olet jo maalla, jätä vanhukset, perhe ja tykkymetsät ja muuta Helsinkiin. Ole liikkeessä, irtolainen, sillä työttömällä ei ole turvapaikkaa. Keskiluokka kuihtuu ja tilalle syntyy yhteiskuntaluokka, jolla ei ole neuvotteluvoimaa eikä kotiseutua. Se on se sininen tulevaisuus.

Aktiivimalli ykkönen, kakkonen... ne kaikki iskevät sinuunkin tai läheisiisi. Työurat ovat pitkiä ja jatkossa vielä pitempiä. Sen aikana voi tapahtua mitä tahansa. Voi mennä työpaikka, sairastua tai kovasta yrittämisestä huolimatta tulla konkurssi. Taantumassa, noususuhdanteen jälkeen näillä leikkauksilla on erityisen draamaattiset vaikutukset. Jokainen haluaa elättää itsensä ja työttömyyden aleneminen osoittaa, että työttömät ovat aktiivisia. Pakkokeinot ovat paras tapa tappaa oma-aloitteisuus ja tehdä työmarkkinoista teatteria.

Lakimiehet etsivät parasta aikaa aktiivimallia vastustavasta kansalaisaloitteesta muotovirheitä. Tämä on halveksittavaa. Nyt on oppisition ryhdistäydyttävä ja yhdistettävä voimansa lain kaatamiseksi.   

]]>
5 http://01234x.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249022-tyottomalla-ei-ole-turvapaikkaa#comments Politiikka Työttömyys Fri, 12 Jan 2018 10:48:00 +0000 Ukko Bamberg http://01234x.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249022-tyottomalla-ei-ole-turvapaikkaa